Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Zlata Houšková

Zlata Houšková

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2010 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha, 15. června 2010

Zlata Houšková

Zlata Houšková

Vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu Národní knihovny ČR
Členka SKIP od r. 1990

Zlata Houšková se narodila v Jindřichově Hradci a její pozitivní vztah k městu i jihočeským knihovnám je obecně znám. Do Prahy však přišla již ve svých 16 letech, takže za „svou“ ji považuje pražská knihovnická obec. Po maturitě nastoupila na Filosofickou fakultu UK v Praze, kde vystudovala obor Knihovnictví a vědecké informace, později pak v postgraduálním studiu obor Výchova a vzdělávání dospělých. Po absolutoriu nastoupila do Bezručovy knihovny Ústředního kulturního domu železničářů jako metodička a redaktorka Zpravodaje pro železniční knihovny, po čtyři roky pak tuto knihovnu také vedla. Po mateřské dovolené pracovala v Ústředním vědeckometodickém kabinetu pro kulturně výchovnou činnost, kde měla koncepčně a metodicky na starosti knihovny a kluby mládeže. Odsud poprvé odchází v r. 1987 do Národní (tehdy Státní) knihovny ČR. S jednoroční přestávkou zde pracuje dodnes, sedmnáct let jako vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu. Je spoluautorkou několika průzkumů, řady koncepčních materiálů, garantem programu VISK2, u jehož zrodu stála. Knihovníci ji znají z bohaté přednáškové i publikační činnosti i jako moderátorku knihovnických akcí a propagátorku knihoven a knihovnictví v médiích. Intenzivně se věnuje vzdělávání v oblasti práce knihoven pro osoby se specifickými potřebami, vyučuje v rekvalifikačních kurzech, přednáší na oborových školách.

Od roku 1990 je členkou SKIP, kde začala pracovat nejprve v pražské organizaci (tři volební období byla jeho předsedkyní, jedno období místopředsedkyní) a poté ve výkonném výboru a jeho předsednictvu jako tajemnice SKIP. Není téměř projektu či aktivity SKIP, na nichž by se Z. Houšková nepodílela; garantuje cykly vzdělávání SKIP jako předsedkyně Sekce vzdělávání, organizuje soutěž Kamarádka knihovna a podílí se na řadě aktivit Klubu dětských knihoven, kde pracuje v Mozkové trustu (vedení klubu), je členkou Sekce veřejných knihoven a ve stávajícím období porotkyní soutěže Knihovna roku, těsně spolupracuje s komisí pro zahraniční styky i komisí ediční. Jak sama říká, jejím hlavním úkolem a posláním v knihovnictví i v životě je propojovat lidi, budovat vazby a vztahy, prosazovat zajímavé nápady a projekty a také přinášet dobrou náladu tam, kde je jí zapotřebí.

Cenu českých knihovníků získává za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání knihovníků a mimořádný přínos k rozvoji SKIP.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce