Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Marie Huberová

Marie Huberová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2004 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Jindřichův Hradec, 25. června 2004

Huberová

Mgr. Marie Huberová

Narozena 11. 12. 1937

Mgr. Marie Huberová působila po studiích na katedře knihovnictví Fakulty sociálních věd a publicistiky UK v Praze v letech 1958 - 64 jako ředitelka Městské lidové knihovny v Jaroměři. Od roku 1964 pracovala v Brně, nejprve v Krajské lidové knihovně Jiřího Mahena jako vedoucí metodického oddělení, od roku 1977 v obdobné funkci ve Státní vědecké knihovně v Brně. V roce 1990 zvítězila ve výběrovém řízení na ředitele Knihovny Jiřího Mahena a v této pozici působila do konce roku 1995.

Své znalosti a zkušenosti publikovala v odborných časopisech a metodických materiálech, je autorkou publikace "Veřejné knihovny Jihomoravského kraje" vydané v roce 1990. K odborné úrovni budoucích knihovníků přispívala jako externí spolupracovnice Střední knihovnické školy v Brně. Pracovala také v krajských a celostátních odborných orgánech, pracovních skupinách a komisích ( podílela se např. na práci odborných skupin při přípravě nového knihovního zákona, smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi).

Za dobu působení ve funkci ředitelky KJM svou odborností, ale i neúnavností a vytrvalostí významně přispěla k rozvoji této knihovny. Zasloužila se o vybudování Mahenova památníku, podařilo se jí získat nové prostory a vybudovat moderní informační centrum s čítárnou, rozšířit a modernizovat hudební knihovnu v ústřední knihovně, reorganizovat síť poboček, zahájit automatizaci knihovny. Započala také náročná jednání o naléhavé rekonstrukci ústřední knihovny.

Marie Huberová se také aktivně zapojovala do práce SKIP a svým postojem výrazně přispívala k propagaci jeho významu. V letech 1995-97 byla předsedkyní regionálního výboru Jižní Morava. Zde iniciovala mj. konání pravidelných odborných setkávání knihovníků - kolegií. Tato kolegia, která se stále konají, se stala významnou platformou výměny informací zkušeností a ohlas na tato setkávání je velmi pozitivní. Byla rovněž členkou revizní komise RK SKIP.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce