Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Blahoslav Španiel

Blahoslav Španiel

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2001 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Španiel

In memoriam:

MGR. BLAHOSLAV ŠPANIEL

(25.5.1927 - 11.1.2001)

 

Blahoslav Španiel ukončil v roce 1943 základní vzdělání a nastoupil na učitelský ústav, který dokončil v roce 1947 maturitou. V roce 1959 vykonal státní zkoušku z českého jazyka na Filozofické fakultě a v roce 1961 ukončil nástavbové studium knihovnictví závěrečnou zkouškou. Učitelskou profesi vykonával od roku 1947 na různých školách - národní školy v Ludkovicích, Starém Hrozenkově, střední školy ve Starém Hrozenkově, Kloboukách u Brna, Učňovská škola v Kunštátě, Domov mládeže v Břeclavi, Brankovicích, Bučovicích.

Poté ho láska ke knihám a literatuře přivedla do Státní pedagogické knihovny v Brně, kde působil jako vedoucí oddělení doplňování a zpracování fondů do roku 1969, kdy začal opět učit, tentokráte na Střední knihovnické škole v Brně. Dobudoval školní knihovnu tak, aby sloužila nejen k půjčování knih, ale i pro praxe studentů.

Knihovnictví se věnoval celý život nejen prakticky (práce v knihovně, výuka knihovníků), ale také odborně. Zpracoval velké množství bibliografií, skript pro studenty SKŠ, publikoval v odborném tisku. Např. Soupis českých a slovenských bibliografií z oboru pedagogiky (1960), Soupis pedagogických bibliografií (1966), vydal "Súpis platných právnych predpisov pre knižnice a strediská VTEI" (1976, 1983, 1989), ze slovenštiny přeložil a upravil učebnici Bibliografie pro 3.ročník středních knihovnických škol.

Pro knihovníky se stal za roky svého působení v oboru uznávanou autoritou. Byl osobností, která svým vztahem k lidem, neustálým zájmem o vývoj moderního knihovnictví a životním elánem obohacovala všechny, kdo se s ním setkávali. Ve svém volném čase se věnoval činnosti kronikáře-historiografa rodné obce Nosislavi, vydal publikaci Nosislavská čítanka-Nosislav v krásné literatuře (1996). Blahoslav Španiel byl dlouholetým členem SKIP, v devadesátých letech působil jako nezištný člen regionálního výboru Jižní Morava jako pokladník.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce