Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány

Odborné orgány

SKIP vytváří podle potřeb a zájmu svých členů sekce, komise, kluby, pracovní a tvůrčí skupiny. Členové SKIP se mohou podle své specializace a zájmů seskupovat v sekcích, v odborných komisích, v klubech a v pracovních skupinách jak na regionální, tak i celostátní úrovni. Jejich složení, program a náplň činnosti schvaluje na celostátní úrovni VV, na regionální úrovni příslušný regionální výbor SKIP.

SKIP sdružuje na 1 700 členů a je organizován na regionálním principu. Má 14 odborných sekcí. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven, klub tvořivých knihovníků) a komise (pro zahraniční styky).

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce