Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Naděžda Ježková

Naděžda Ježková

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2001 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Ježková

PHDR. NADĚŽDA JEŽKOVÁ

Narozena 18.6.1922

Naděžda Ježková patří mezi významné osobnosti knihovnictví. Svou aktivitou dlouhá léta pozitivně ovlivňovala a nadále ovlivňuje rozvoj knihoven a knihovnictví zejména na severní Moravě.

Od r. 1954 pracovala ve vedoucích funkcích ve Státní vědecké knihovně v Ostravě, byla ředitelkou Okresní knihovny v Karviné. V Krajské /Městské knihovně/ v Ostravě pracovala jako vedoucí metodického oddělení. Od roku 1965 zde působila ve funkci ředitelky až do roku 1971, kdy byla z politických důvodů z funkce odvolána.

Velmi aktivně působí i v současné době v regionálním výboru SKIP- Severní Morava, kde se angažuje např. v organizování akcí klubu seniorů. Pokud jde o SKIP, historie její aktivity zasahuje až do poválečných snah českých knihovníků o organizování spolkové činnosti, velmi se angažovala v činnosti SKIP v letech 1968-1970 a samozřejmě byla hlavní organizátorkou akcí při obnovení činnosti SKIP v r. 1990.

Její zájem o dění v knihovnách a knihovnictví a aktivity ve SKIP jsou i v současnosti velmi intenzivní, i když v tomto roce oslaví své 79. narozeniny.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce