Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Ilonka Nemeškalová

Ilonka Nemeškalová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2010 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha, 15. června 2010

Ilonka Nemeškalová

Mgr. Ilonka Nemeškalová

Seniorka, zakládající členka SKIP
Členka SKIP od r. 1968

Ilonka Nemeškalová pracovala v knihovnictví od svých 14 let, kdy po základní škole nastoupila do tehdejší Krajské knihovny v Ostravě. Při zaměstnání vystudovala střední i vysokou školu a přes své mládí patřila brzy mezi výrazné představitele knihovnictví Severomoravského kraje. Mimo jiné stála u zrodu systému střediskových knihoven, jejichž činnost byla zahájena v kraji již v první polovině 60. let minulého století. Byl to v té době zcela ojedinělý případ, a severomoravské knihovnictví se tak svými výsledky ocitlo na prvním místě v republice. V době normalizace byla I. Nemeškalová povolána do funkce krajské inspektorky pro kulturu na Severomoravském KNV. Bylo její zásluhou, že dokázala přesvědčit představitele kraje o nutnosti dobudování střediskového systému i zavedení centralizovaného systému řízení knihoven v okresech s cílem zlepšování a zefektivňování knihovnických služeb; severomoravské knihovny se opravdu v mnoha ohledech staly příkladem pro celou republiku. V kraji snad nebylo v oboru člověka, který by Ilonku Nemeškalovou neznal a jako respektovaná odbornice patřila k nejznámějším představitelkám veřejného knihovnictví v ČR. Po listopadu 1989 nastoupila I. Nemeškalová do oddělení služeb knihovnám Státní vědecké knihovny v Ostravě. Ani po svém odchodu do důchodu nepřestala s aktivní službou ve prospěch knihoven. Byla všude tam, kde jí bylo zapotřebí, např. byla pověřena řízením Univerzitní knihovny Ostravské univerzity ad.; 50 let knihovnické práce oslavila v Knihovně města Ostravy.

Ilonka Nemeškalová je zakládající členkou SKIP z roku 1968 a byla také mezi prvními v Severomoravském kraji, kdo obnovili jeho činnost v roce 1990. Stala se dlouholetou aktivní členkou regionálního výboru SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, pracovala jako komisařka regionálního kola soutěže Vesnice roku a každoročně se také podílela na organizování setkání seniorů SKIP. V současné době stále působí v dozorčí komisi regionální organizace.

Cenu českých knihovníků získává za celoživotní přínos českému knihovnictví.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce