Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Zdeněk Franc

Zdeněk Franc

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2001 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Franc

In memoriam:

JUDR. ZDENĚK FRANC

(8.2. 1927 - 24.12 2000)

JUDr. Zdeněk Franc byl dlouholetým pracovníkem Národní knihovny ČR, dříve Státní knihovny ČSR. Působil zde od druhé poloviny padesátých let až do svého odchodu do důchodu. Vedl bibliografické pracoviště, byl ředitelem Ústřední ekonomické knihovny, pracovníkem Technického ústředí knihoven.

V Klementinu prožil také období politických perzekucí, kdy byl sesazen z vedoucích funkcí a v určitém období mu bylo téměř znemožněno odborně pracovat, ale byl s touto institucí svázán celoživotně. Po odchodu do důchodu pracoval dále na poli historického bádání a publikování o klementinské knihovně, avšak věnoval se problematice knihovnictví i mnohem šíře. Spolupracoval intenzivně s odbornými knihovnickými periodiky. Byl aktivnim členem Společnosti Národní knihovny.

Ve SKIP byl členem výkonného výboru, bezplatným odborným konzultantem k problematice rekonstrukcí knihoven. Řada knihoven (ale i architektů a firem) rekonstruovaných v devadesátých letech mu vděčí za odbornou pomoc. Jako vystudovaný právník pomáhal rovněž v oblasti legislativní v rámci legislativní komise SKIP. Stejně účinně se uplatňoval také v ediční komisi SKIP.

Pražské organizaci SKIP byl nejen velmi aktivním pomocníkem, ale také po několik let významným a nezištným mecenášem. V posledním roce kontakty s ním byly bohužel vzhledem k jeho zdravotnímu stavu velmi omezené. Udělením ceny "in memoriam" splácíme i určitý lidský dluh, který vůči dr. Francovi máme.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce