Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Daniela Wimmerová

Daniela Wimmerová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2004 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Jindřichův Hradec, 25. června 2004

Wimmerová

Daniela Wimmerová

Narozena 25.2.1948

Daniela Wimmerová už 36 let pracuje ve veřejných knihovnách, zpočátku v severních Čechách na okrese Teplice, v současné době jako pracovnice oddělení regionálních funkcí Městské knihovny v Českém Krumlově. Je absolventkou Střední knihovnické školy v Praze. Po celou dobu svého působení na jihu Čech se jako metodička stará o profesní úroveň veřejných knihoven v regionu.

Ihned po ustavení SKIP v roce 1990 se zapojila do práce jihočeské regionální organizace SKIP. Za tři volební období ve funkci předsedkyně se zasloužila o její progresivní působení v regionu i na celostátní úrovni. Jedna z prvních upozornila v nové společenské situaci na potřebu komunikace knihovníků s poslanci a senátory při prosazování profesních zájmů a začala ji reálně uskutečňovat.

Jako dlouholetá metodička zná situaci malých knihoven a cílevědomě pracuje na jejich přeměně v kvalitně vybavená a potřebné služby poskytující zařízení samosprávy. Je autorkou projektu "Knihovna - informační centrum obce" a řady dalších podpůrných aktivit jako např. průzkum o využitelnosti veřejných knihoven Jihočeského kraje pro potřeby cestovního ruchu. Díky jejímu neúnavnému snažení se v rámci zmíněného projektu uskutečňuje již druhý běh cíleného rekvalifikačního kurzu pro zájemce o práci právě v malých venkovských knihovnách.

Působí rovněž jako komisařka celostátního kola soutěže "Knihovna roku", v této funkci plně uplatňuje své dlouholeté zkušenosti. Její zásluhou se podařilo zdůraznit význam této soutěže a finančně ji podpořit krajskou samosprávou i v rámci Jihočeského kraje.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce