Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Jaroslava Biolková

Jaroslava Biolková

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2010 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha, 15. června 2010

Biolková

Jaroslava Biolková

Seniorka, zakládající členka SKIP
Členka SKIP od r. 1968

Jaroslava Biolková maturovala v oboru knihovnictví na Osvětové škole v Českých Budějovicích a ještě v témž roce nastoupila do českobudějovické knihovny jako metodička. Za dva roky poté však opustila rodné jižní Čechy a přestěhovala se na druhý konec republiky – do Přerova. Nastoupila nejprve do Městské knihovny v Kojetíně ve funkci ředitelky, posléze v roce 1961 začíná pracovat v Okresní knihovně v Přerově jako metodička na úseku vesnických knihoven. Přerovská knihovna se jí stala osudem. V roce 1966 se zde stala ředitelkou, po nějakou dobu vykonávala funkci zástupkyně ředitele, později dokonce funkci inspektorky pro kulturu tehdejšího Okresního národního výboru. V roce 1982 se však do knihovny vrací a vede ji až do roku 1997, tedy do svého odchodu do důchodu. Přerovská knihovna i knihovny v regionu se za jejího působení velmi změnily. Byl vytvořen funkční celookresní systém 130 prosperujících knihoven; ve městě bylo vybudováno několik poboček, které měly velký vliv na růst čtenářů i výpůjček i na spokojenost uživatelů; vzniklo hudební oddělení. Knihovna zahájila velmi brzy automatizaci knihovnických procesů; začalo se půjčovat v pečovatelských domech; metodická pomoc byla poskytována řadě knihoven školních, zemědělských, odborových… V roce 1976 navazuje J. Biolková spolupráci s bardejovskou knihovnou na Slovensku; tato spolupráce se Slováky se stala pravidelnou, pracovníci knihoven se každoročně vzájemně setkávají v jednom či druhém městě. A na Slovensku na J. Biolkovou dodnes všichni s velkou úctou a přátelstvím vzpomínají.

Jaroslava Biolková je výraznou osobností přerovského kulturního života; svědčí o tom i udělení Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského.

J. Biolková patří k mimořádně aktivním členům SKIP. Vstoupila do SKIP již v roce 1968 a své členství obnovila ihned v roce 1990. Od téhož roku začala pracovat v regionálním výboru SKIP, jehož aktivní členkou byla do r. 1998. Od roku následujícího do současné doby pracuje v dozorčí komisi regionální organizace Moravskoslezského a Olomouckého kraje, nyní jako její předsedkyně. Její podíl na činnosti SKIP je mnohem širší; organizačně vypomáhá při pořádaných akcích, účastní se regionálních i celostátních aktivit, stála u zrodu a pomáhá s organizací pravidelných seniorských setkání. Vždy a všude šíří optimismus a dobrou, přátelskou náladu – a také skvělé a krásně zdobené perníčky, kterými obdarovává při každé příležitosti své knihovnické přátele. Říkává přitom, že knihovnická práce je naše radost, trápení a láska…

Cenu českých knihovníků získává za dlouholetou práci ve SKIP a přínos k rozvoji knihoven na Moravě.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce