Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Miloš Kvapil

Miloš Kvapil

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2007 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Olomouc, 21. června 2007

PhDr. Miloš Kvapil

PhDr. Miloš Kvapil

Ředitel Městské knihovny Prostějov
Člen SKIP od: 1998

 

Miloš Kvapil pracoval celý svůj profesní život jako knihovník. Po studiích knihovnictví na FF UK Praha nastoupil do SVK Olomouc, záhy se však vrací do rodného města a nastupuje jako knihovník do Výzkumného ústavu oděvního. Pracoval zde 15 let, velmi dobře uplatnil své jazykové znalosti (angličtina, němčina, ruština) a končil ve funkci vedoucího odvětvového informačního střediska VTEI pro konfekční průmysl. Po zrušení ústavu hledal uplatnění jako ředitel infocentra Palackého univerzity v Olomouci, vedoucího informační služby Městského úřadu v Prostějově, vedoucího regionálního poradenského a informačního střediska pro živnostníky. Poté působil jako vedoucí technické knihovny v Moravských železárnách v Olomouci. V roce 1997 se na základě úspěšného konkurzního řízení stává ředitelem Okresní, později Městské knihovny v Prostějově. Knihovna se pod jeho vedením stala důstojným informačním a komunitním centrem města.

M. Kvapil se však nevěnuje pouze prostějovské knihovně. Organizuje např. celostátní semináře věnované problematice služeb specifickým skupinám uživatelů, působí jako lektor, přednáší externě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Bohatá je i jeho publikační činnost v regionálním i odborném tisku. Je dlouholetým editorem kulturní revue Prostějovska ŠTAFETA. V posledních letech vydává i vlastní básnické sbírky.

Členem SKIP je od svého příchodu do veřejné knihovny. Zároveň po celou dobu pracuje v regionálním výboru SKIP; od roku 1998 byl po dvě volební období členem předsednictva výkonného výboru. Další kandidaturu ve výkonném výboru byl nucen ukončit z rodinných důvodů.

Cenu českých knihovníků získává za aktivity  ve SKIP a významnou  vzdělávací a publikační činnost v regionu.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce