Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Marie Pillveinová

Marie Pillveinová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2007 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Olomouc, 21. června 2007

Marie Pillveinová

Marie Pillveinová

Ředitelka Husovy knihovny Říčany
Členka SKIP od: 1990

 

V roce 1968 Marie Pillveinová úspěšně ukončila Střední knihovnickou školu v Praze a od té doby po celý život pracovala v českých knihovnách, kterým věnovala i velkou část svého volného času. Začínala ve Volarech jako vedoucí knihovny a působila zde až do roku 1975. V pohraničí uváděla v život střediskový systém. V roce 1978 se přestěhovala s rodinou do Středočeského kraje a nastoupila v Okresní knihovně v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi s výkonem práce v Městské knihovně v Říčanech.V této knihovně postupně působila v řadě knihovnických specializací: v oddělení pro děti, pro dospělé, ve funkci ředitelky i metodičky. Od roku 1996 je ředitelkou této instituce, původně Husovy knihovny Praha-východ, nyní Husovy knihovny v Říčanech.

Od počátku se velmi aktivně podílela na činnosti SKIP, zejména v sekci veřejných knihoven. Byla členkou krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku od jejího počátku, od roku 2006 působí v celostátní komisi soutěže. Významný je její podíl na obnovení regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji. V okrese Praha-východ se jí podařilo udržet metodickou pomoc malým knihovnám i v době, kdy tato činnost nebyla finančně podporována ze státního ani regionálního rozpočtu. O kvalitě její manažerské, metodické a  knihovnické práce svědčí i to, že ačkoliv v současné době knihovna již není pověřena výkonem regionálních funkcí, řada malých knihoven okresu Praha – východ si nadále tyto služby u ní objednává a platí. Jako ředitelka má respekt i obdiv podřízených.

Patří mezi organizátory všech akcí regionální organizace SKIP – Střední Čechy. Její humor, nadhled a optimismus je kolegyním a kolegům oporou v těžkých chvílích.

Cenu českých knihovníků získává za dlouholetou činnost v orgánech SKIP a podporu veřejných knihoven v rámci regionálních funkcí.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce