Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Jarmila Trägrová

Jarmila Trägrová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2010 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha, 15. června 2010

Jarmila Trägrová

PhDr. Jarmila Trägrová

Seniorka, zakládající členka SKIP
Členka SKIP od r. 1968

Paní doktorka Jarmila Trägrová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1950 nastoupila jako ředitelka do Okresní knihovny v Teplicích a tuto funkci vykonávala devatenáct let. Ačkoliv pod jejím vedením knihovna vzkvétala, pro nesouhlas se vstupem armád Varšavské smlouvy musela knihovnu 30. dubna 1970 opustit. Pracovala pak ve výměníkové stanici či jako skladnice v Technomatu. V roce 1977 jí bylo díky intervenci Ladislava Zoubka st., ředitele Krajské knihovny Maxima Gorkého v Ústí nad Labem, umožněno vrátit se k odborné práci v knihovně. Pracovala v bibliografickém oddělení krajské knihovny na úseku bibliograficko-informační služby. V knihovně byla uznávanou odbornou i lidskou autoritou. V době, kdy nebyly běžně k dispozici počítače a databáze, byly její odborné znalosti a schopnosti nepostradatelné pro uživatele knihovny i spolupracovníky. Podílela se také na vydání řady bibliografických publikací. V knihovně pracovala dále na částečný úvazek i po svém odchodu do důchodu až do 31. srpna 1997. Své znalosti a zkušenosti uplatňovala ještě v loňském roce v knihovně muzea v Duchcově. Je stále vzorem pro své kolegy i následovníky v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, ale také pro ostatní knihovníky regionu. Lidé si jí váží pro její profesní znalosti, odborné i životní zkušenosti a názory. V roce 2000 jí byla udělena medaile Z. V. Tobolky. Paní Jarmila Trägrová patří k mimořádným osobnostem knihovnictví v Severních Čechách i v celé republice.

Na ustavující schůzi regionální organizace SKIP v roce 1990 byla J. Trägrová zvolena jednatelkou výboru; pracovala v něm aktivně až do roku 1995. Dosud se ráda a často účastní akcí, které regionální výbor SKIP pořádá, zajímá se o dění v knihovnách svého živote – v Ústí nad Labem,  Teplicích i Duchcově.

Cenu českých knihovníků získává za celoživotní přínos severočeskému knihovnictví.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce