Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Miroslava Sabelová

Miroslava Sabelová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2016 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Mgr. Miroslava Sabelová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ústav informačních studií a knihovnictví). Knihovnické profesi se věnuje od roku 1988. Zpočátku působila v Knihovně města Ostravy ve výpůjčním oddělení a v oddělení automatizace, díky tomu poznala knihovnickou práci z praktické stránky. Od roku 2000 stojí v čele knihovny, která pod jejím vedením zcela změnila svou tvář a mimo jiné získala prestižní ocenění Městská knihovna roku 2010.  KMO se pod jejím vedením profiluje jako instituce, která je na území České republiky jedním z nositelů nových přístupů a hodnot a je založena na moderních směrech rozvoje knihovnictví. Služby knihovny jsou zajišťovány integrovaným způsobem, v úvahu je brána rozmanitost uživatelů. Knihovna se profiluje jako „místo pro handicap,“ místo sociální odpovědnosti a jako instituce, která se zaměřuje na zachování paměti místa a rozvíjení kulturního povědomí o významných osobnostech regionu. Mgr. Miroslava Sabelová stála za vznikem projektu Romaňi Kereka, který podpořil vybudování první veřejné knihovny v ČR se zaměřením na romské obyvatelstvo. Pod vedením Mgr. Miroslavy Sabelové rozvíjí knihovna spolupráci nejen s organizacemi v místě, ale také s univerzitami (především s Ostravskou univerzitou a Slezskou univerzitou v Opavě) a zahraničními knihovnami v rámci mezinárodních projektů (Krajská knižnica v Žilině, Krajská knižnica v Košicích). Mgr. Miroslava Sabelová je členkou SKIP je od roku 1990, aktivně pracuje nejen v Regionálním výboru SKIP 10, ale působí i ve Výkonném výboru SKIP. M. Sabelová má v sobě lidskou pokoru vůči knihovnickému oboru i vůči své práci, ve volném čase se věnuje samostudiu a je otevřená novým směrům v oblasti knihovnictví.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce