Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Jaroslava Starcová

Jaroslava Starcová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2016 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jaroslava Starcová  vystudovala střední knihovnickou školu a do tehdejší Státní vědecké knihovny v Liberci nastoupila 1. 9. 1981. Pracovala několik let jako vedoucí úseku poboček, od r. 2003 pak jako vedoucí oddělení regionálního knihovnictví. Ve funkci krajské metodičky Krajské vědecké knihovny v Liberci  pracuje od roku 2008 doposud. Od středoškolských studií je tedy věrná knihovnické profesi i liberecké knihovně, kde ji všichni, včetně vedení knihovny, vnímají jako velmi aktivní, svědomitou a pečlivou pracovnici, která při své práci umí aktivně využívat technologické novinky a navíc je organizačně velmi schopná. V Krajské vědecké knihovně se zabývá nejenom běžnou činností metodika (plány činnosti, statistiky, koordinace regionálního knihovnictví, atd.), ale organizuje i vzdělávací aktivity pro knihovníky regionu a je činná i v sekci SDRUK pro regionální funkce (přednášela na několika metodických seminářích). Je aktivní ve vzdělávacích projektech a aktivitách organizovaných SKIPem, svými zkušenostmi přispívá k dobrému chodu liberecké knihovny a regionálního knihovnictví. Svoji odbornost a vysokou profesionalitu zúročuje také jako členka komise pro Vesnici roku Libereckého kraje. Členkou SKIP je od 9.7. 1990, je dlouholetou členkou regionálního výboru a od roku 2002 vykonává funkci hospodářky regionální organizace. Jarku Starcovou známe všichni jako mimořádně přátelskou duši, která silně vnímá problémy ostatních a jejíž ochota druhému pomoci je mimořádná. K tomu všemu ještě třeba zdůraznit, že je pilířem regionální organizace SKIP 07, pro kterou neúnavně a nezištně pracuje více než dvě desítky let, je organizátorem celé řady regionálních skipových projektů, akcí a aktivit.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce