Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Hana a Miroslav Bláhovi

Hana a Miroslav Bláhovi

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2019 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Hana_Miroslav_Blahovi.jpg

Hana a Miroslav Bláhovi

Manželé Hana a Miroslav Bláhovi, knihovníci, kteří mnoho let působí v Místní lidové knihovně v Kostomlatech pod Milešovkou, jsou velmi známí a populární mezi knihovníky veřejných knihoven, hlavně mezi těmi „venkovskými“.

Jsou jako „spojité nádoby“, nelze si představit jednoho bez druhého. Patří ke „knihovníkům klasikům“ – to jsou ti praví buditelé a nositelé osvěty na venkově. Není žádná akce v obci, aby se na ni Bláhovi nepodíleli. Mirek je dlouholetým členem obecního zastupitelstva a Hanka pravidelně působí v různých komisích. Většina občanů Kostomlat se s nimi sešla v průběhu svého života a mnohým výrazně ovlivnili budoucnost.

Rozhodně to však neznamená, že by se bránili novým trendům, včetně elektronizace evidence knih a výpůjční činnosti. Ba naopak, kostomlatská knihovna byla první z obecních knihoven na Teplicku, která začala už v roce 1994 používat knihovnický program Lanius. Zahájili vkládáním fondu do počítače a v roce 1996 slavnostně zahájili automatizovaný provoz činnosti knihovny. V roce 2000 byla po zavedení telefonní linky nabídka služeb rozšířena o veřejně přístupný internet. Skutečnost, že se nebrání zavádění nových trendů si může každý ověřit na webových stránkách knihovny (www.knihovnakostomlaty.cz).

Je obdivuhodné, co všechno zvládnou ve své knihovně (kromě pravidelného půjčování knih) na minimálním prostoru. Jejich knihovna je pro ně „srdeční záležitostí“ a je to znát na každém kroku. Proto se k nim rádi vracejí nejen čtenáři, ale také mnozí zajímaví hosté. Za všechny je možné připomenout třeba spisovatelku Markétu Zinnerovou.

Hanka začala svou činnost knihovnice ještě jako studentka v roce 1962. Záhy do činnosti knihovny zapojila celá rodina. A tak nebylo nic divného, když musela na jistý čas pro pracovní zaneprázdnění knihovnu opustit, že ji zastoupila její maminka. Do knihovny se pak vrátila se svým manželem a spolu vedou knihovnu dodnes. I když od roku 2000, kdy Hanka odešla do předčasného důchodu, je oficiálním knihovníkem její manžel Miroslav. V zásadě se však nic nezměnilo, pokračují i nadále společně v započaté práci.

Po celá léta patřila kostomlatská knihovna k těm nejlepším v okrese. Záhy se dostavily výsledky v podobě ocenění v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Nejvyšší ocenění „Vzorná lidová knihovna“ obdržela v roce 1982. Kvalita činnosti se nezměnila ani po revoluci v roce 1989. Naopak, jak už bylo uvedeno výše, knihovna svou činnost modernizovala. Dobrá a kvalitní práce byla oceněna v roce 2004, kdy náměstek ministra kultury předal manželům Bláhovým v Zrcadlové kapli Klementina ocenění „Knihovna roku“. Podruhé byla knihovna na stejnou cenu nominována jako nejlepší obecní knihovna Ústeckého kraje, v roce 2016.

Snad každý, kdo se zúčastnil slavnostního předávání ocenění Knihovna roku v Zrcadlové kapli Klementina, zaznamenal Miroslava Bláhu, jak neúnavně dokumentuje svou kamerou slavnostní okamžiky.

Od začátku manželé Bláhovi patří také mezi pravidelné účastníky setkání venkovských knihovníků Co venkovské knihovny umějí a mohou. Pravidelně dokumentují tato setkání – Mirek po celou dobu natáčí celou akci a potom vytvoří DVD pro každého účastníka. Hanka vyrábí nezapomenutelné pamětní listy.

Oba manželé jsou od roku 1990 členy SKIP a aktivně se účastní činnosti pracovního týmu „Skupiny pro obecní knihovny“ (Podsekce Sekce VK).

V současné době se buduje v Kostomlatech pod Milešovkou nová knihovna. Po mnoha letech vznikne velkorysou rekonstrukcí bývalé hospodářské budovy důstojný prostor pro kulturní a komunitní činnost v obci. Dojde tak k završení mnohaleté činnosti kostomlatských knihovníků. Je třeba jim popřát, aby v nových prostorách co nejdéle pokračovali ve své činnosti. Rodinná tradice je zachována, velkou pomocnicí je jim jejich vnučka Bára.

Životopisná data Hany a Miroslava Bláhových

1. Hana Bláhová roz. Mengrová, narozena 15. 4. 1946 v Kostomlatech pod Milešovkou

- 1960 – 1964 - studium na SEŠ Teplice, profesní život na výstavbě energetiky a jako mistrová v elektrovýrobě

- 6. prosince 1962 – zahájení provozu v obnovené knihovně, kterou na popud svého otce uspořádala ještě jako studentka v průběhu roku 1962 z hromady knih v bývalém výčepu.

- 1966 – 1988 – z důvodů pracovního vytížení zapojení i matky do práce v knihovně

- 13. prosince 1968 – manželství s Miroslavem Bláhou

- 1969 a 1973 narození synů

- 1978 – čestné uznání v soutěži BVLK – krajské kolo, 1980 – čestné uznání v soutěži BVLK – celostátní

- 1982 – propůjčení titulu Budujeme vzornou lidovou knihovnu v celostátní soutěži

- říjen 1990 – členství ve SKIPu

- 1994 – zahájení vkládání knižního fondu v programu Lanius

- 28. května 1996 – zahájení automatizovaného provozu knihovny

- březen 2000 – zavedení tel. linky do knihovny – zahájen provoz Internetu

- rok 2000 – předání vedení knihovny manželovi – předčasný důchod

- 2002 – 2003 – rekonstrukce přízemí rodinného domu syna na novou knihovnu

- 8. dubna 2003 – zahájení provozu knihovny v nových prostorách

- červen 2004 – návštěva krajské komise Vesnice roku, září 2004 – návštěva celostátní komise Knihovna roku

- 8. října 2004 – převzetí ceny Knihovna roku v pražském Klementinu

- leden 2006 – zprovoznění on-line katalogu knihovny

- červen 2006 – uspořádání 2. setkání „Co venkovské knihovny umějí a mohou“

- duben 2007 – zprovoznění webových stránek knihovny

- listopad 2015 – udělení titulu Knihovník Ústeckého kraje za rok 2014 kostomlatským knihovníkům

- 2016 – v soutěži Vesnice roku obdržela Obec Diplom za vzorné vedení obecní knihovny a nominaci do celostátní soutěže Knihovna roku

- březen 2017 – Noc s Andersenem za účasti pracovníků Velvyslanectví Dánského království

- srpen 2017 – zahájení rekonstrukce hospodářského objektu na Komunitní centrum, jehož součástí bude i nová knihovna. Listopad 2018 - dokončení stavebních prací.

2. Miroslav Bláha, narozený 20. 9. 1945 v Košťanech

- studium na SPŠ Chomutov, profesní život jako technik a projektant v energetice

- od roku 1968 se spolupodílel na práci pro knihovnu

- v letech 2012 – 2014 člen komise pro hodnocení knihoven v rámci ceny Knihovna roku

- jako knihovník i zastupitel Obce se podílel na přípravách výstavby nové knihovny vč. provádění dozoru nad prováděním prací. V současné době je členem komise pro výběr dodavatele vybavení nových prostor knihovny. Předpoklad zprovoznění - polovina roku 2019.

Knihovna se zúčastňuje celostátních akcí – Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, Knížka pro prvňáčka, Týden knihoven a dalších. Jsou pořádány besedy, setkání s autory, poznávací výpravy, výstavy, setkání bývalých učitelů a žáků školy, Drakiády.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce