Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Rudolf Málek

Rudolf Málek

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2001 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Málek

In memoriam:

PHDR. RUDOLF MÁLEK

(19.10.1919 - 2.1.2001)

PhDr. Rudolf Málek byl osobností, kterou není třeba představovat. Dlouholetý ředitel Městské knihovny v Praze (funkce zbaven rovněž z politických důvodů, za aktivní účast v Pražském jaru) a později dlouholetý vedoucí knihovny AMU, které zůstal věren i po svém odchodu do důchodu jako předseda odborové organizace.

Zasloužil se nejen o založení mezinárodní asociace metropolitních knihoven INTAMEL, ale také o ustavení Svazu knihovníků a informačních pracovníků v r. 1968. Byl zvolen jeho předsedou a funkci vykonával až do násilného přerušení činnosti organizace v roce 1970. Na výroční konferenci IFLA v roce 1969 byl zvolen na tři roky jejím místopředsedou, i když v době tzv. normalizace už nemohl tuto funkci aktivně zastávat.

Po obnovení SKIP v r. 1990 se stal na jedno volební období jeho místopředsedou. V rámci svých spolkových aktivit se zaměřil zejména na mezinárodní spolupráci. Vedl první kroky obnoveného spolku na tomto poli a dosáhl toho, že se SKIP stal - hned v roce 1990 - členem IFLA (na dva roky bez povinnosti platit členský příspěvek). V roce 1990 se zúčastnil v čele české delegace výroční konference IFLA, která se konala ve Stockholmu.

Pro pražskou organizaci byl aktivním členem, s nímž jsme se setkávali na řadě akcí. Jeho nemoc v posledních letech mu již nedovolila realizovat poslední myšlenku, kterou jsme s ním diskutovali, napsat pamětnickou historii SKIP 1968-1970.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce