Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Vladislav Raška

Vladislav Raška

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2016 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Od roku 1981 učil na základních a středních školách v Ivanovicích na Hané a ve Vyškově, kde se roku 1990 stal ředitelem Okresní knihovny ve Vyškově (od roku 1992 Knihovny Karla Dvořáčka). Vladislav Raška patří v knihovnickém prostředí mezi uznávané osobnosti především díky neutuchajícímu úsilí, s jehož pomocí se mu podařilo vybudovat ve Vyškově moderní a prosperující knihovnu, která zejména šíří svých kulturních a vzdělávacích aktivit patří nejen mezi elitu veřejných knihoven Jihomoravského kraje, ale svým postavením a úspěchy snese náročná měřítka při srovnání s ostatními veřejnými knihovnami v České republice. Od roku 1994 je aktivním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Na celostátní úrovni působí již dlouhá léta ve funkci člena výkonného výboru. Současně je aktivním členem regionální organizace SKIP – Velká Morava, kde působí jako člen výkonného výboru v pozici garanta studijních zájezdů. Zasloužil se o prosazení ocenění Velkomoravský knihovník, které bývá každoročně udělováno jako výraz uznání a vážnosti kolegům knihovníkům regionu Velká Morava. Je členem Společnosti bratří Čapků, Junáka - českého skauta a čestným členem Akademické společnosti Aloise Musila, o.s. Vladislav Raška publikuje v odborném i regionálním tisku (o Knihovně Karla Dvořáčka, významných osobnostech regionu: Karlu Dvořáčkovi, Aloisi Musilovi, Františku Obzinovi aj., skautingu). Je autorem bibliografií o Karlu Dvořáčkovi, Miloši Zapletalovi, E. T. Setonovi a zejména publikace 110 let veřejné knihovny ve Vyškově : (1896-2006) : dějiny Knihovny Karla Dvořáčka - od spolkové knihovny z roku 1864 k veřejné městské knihovně, založené roku 1896, až po komunitní knihovnu roku 2006. Dr. Vladislav Raška patří mezi knihovnickou osobnost, která si právem získala za svoje mnohaleté aktivní působení v oboru respekt a vážnost nejen mezi knihovníky veřejných knihoven, ale také mezi svými přáteli a kamarády.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce