Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Karel Doucha

Karel Doucha

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2004 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Jindřichův Hradec, 25. června 2004

null

In memoriam:

Karel Doucha

(15. 12. 1913 - 3. 4. 1979)

Karel Doucha absolvoval gymnázium v Chrudimi. Vysokoškolské studium nedokončil, protože byl zcela bez finančních prostředků. Pracoval jako úředník v pojišťovně. Za německé okupace byl nasazen na práce v Říši. Za činnost v protinacistickém odboji byl zatčen, odsouzen k dvojnásobnému trestu smrti, a prošel několika koncentračními tábory. Po pochodu smrti z bombardovaných Drážďan jej konec války zastihl v Terezíně.

Na podzim roku 1945 začal studovat Státní knihovnickou školu v Praze, ukončil ji státní knihovnickou zkouškou v roce 1947. Na výzvu zemské rady osvětové hledal umístění v pohraničí spolu se svou ženou, která tutéž školu absolvovala rovněž v roce 1947. Účastnil se výběrového řízení na místo knihovníka Veřejné městské knihovny v Chebu a byl od 1. 9. 1947 přijat.

V chebské knihovně (od roku 1951 Okresní knihovně) pak působil jako ředitel do 30. 9. 1974, kdy byl z politických důvodů odvolán z funkce. Z knihovny odešel na vlastní žádost k 31.12.1974 po 27 letech práce pro chebské čtenáře.

V roce 1954 se chebská knihovna zařadila mezi nejlepší knihovny v republice, a po celá léta, kdy zde Karel Doucha působil, si své dobré jméno udržela.

Karel Doucha se svou manželkou Clotildou se celý život snažil knihovnám a knihovnictví prospět nejen v rámci okresu, ale i kraje (chebská knihovna působila jako krajská v letech 1957 - 1960), spolupracoval na vydávání "Zpravodaje západočeských knihovníků", při doškolování pracovníků knihoven jiných okresů působil v kursech, na přednáškách, pořádal pro knihovníky zájezdy do jiných knihoven. Byl vždy všude, kde bylo třeba pomoci.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce