Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Alena Kvasničková

Alena Kvasničková

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2013 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Brno, 20. června 2013

kvasnickova_parnas.jpg

Alena Kvasničková

Po základní škole nastoupila na Střední školu ekonomiky a služeb, kde také maturovala v roce 1971. V letech 1971 – 1990 pracovala na rektorátu Univerzity Karlovy v Praze jako referentka. V roce 1980 absolvovala Základní kurs ÚVTEI. 8.1.1990 nastoupila do Knihovny Akademie věd a pracovala zde až do 31.3.1995. V té době intenzivně spolupracovala s dr. Jarmilou Burgetovou, tehdejší předsedkyní Svazu knihovníků a informačních pracovníků, a dr. Vítem Richterem, tajemníkem SKIP.

1.4.1995 nastupuje do Centrálního depozitáře Hostivař Národní knihovny ČR. 1.7.1998 přechází do oddělení rozpočtu Ekonomického a personálního odboru NK, jehož je dosud oporou. Alenka Kvasničková má dva syny a je také šťastnou a starostlivou babičkou. A.Kvasničková dlouhodobě pracuje pro SKIP, jehož členkou je od znovuobnovení jeho existence v r. 1990. Po celou tuto dobu je hospodářkou SKIP, která zvládá veškeré hospodaření výkonného výboru, jež již léta vykazuje několikamiliónový obrat; po řadu let vykonávala také funkci hospodářky regionu Praha. Postupně (a opakovaně) školí hospodáře regionálních výborů, zpracovává výroční zprávy o hospodaření i rozpočty SKIP, je laskavou poradkyní všech, kdo ve SKIP jakkoli přijdou do styku s financemi. Dobře spolupracuje s dozorčí komisí SKIP; udržuje ekonomický archiv SKIP, pravidelně hospodaření SKIP konzultuje s experty.

Alenka Kvasničková se však také pravidelně aktivně účastní akcí SKIP. Bez její erudované práce v oblasti ekonomiky si dnes vlastně nikdo neumí existenci SKIP představit. Ač „neknihovnice“ vzděláním, je svým vztahem ke SKIP příkladem pro mnohé knihovnice a knihovníky.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce