Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Helena Landová

Helena Landová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2013 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Brno, 20. června 2013

landova_parnas.jpg

 

PhDr. Helena Landová se narodila 26.11.1952 v Chebu. Zde absolvovala gymnázium a po maturitě odešla do Prahy studovat knihovnictví na tehdejší katedře vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Po dokončení studia nastoupila do metodického oddělení Základní knihovny ČSAV v Praze. Během mateřské dovolené se s rodinou přestěhovala do Českých Budějovic, kde byla jmenována vedoucí knihovny v té době vznikajícího Jihočeského biologického centra ČSAV. V této funkci zůstala i poté, co knihovna začala sloužit také nově ustavené Biologické (později Přírodovědecké) fakultě Jihočeské univerzity. Od r. 2009 je ředitelkou Akademické knihovny JU, v jejímž rámci nyní působí i Knihovna biologických pracovišť AV ČR v Českých Budějovicích.

Celou profesní kariéru H.Landové provází proces slučování knihoven a tím jejich zpřístupňování většímu okruhu čtenářů. Dr.Landová byla v r. 1990 jednou ze zakládajících členek jihočeské organizace obnoveného Svazu knihovníků a informačních pracovníků a stala se její první předsedkyní. Přestože v dalších funkčních obdobích už v této funkci nepokračovala, vždy aktivity SKIP podporovala - umožňovala zaměstnankyním knihovny účastnit se akcí SKIP, propůjčovala k nim prostory knihovny a byla vždy k dispozici radou i pomocí. H.Landová pochází z významné rodiny chebských knihovníků manželů Douchových a pokračuje tedy v rodinné tradici. A lásku k našemu oboru předává i dál – její dcera Hana Landová (působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a na ČZU v Praze) je již nyní nepřehlédnutelnou osobností českého knihovnictví.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce