Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Dana Kroulíková

Dana Kroulíková

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2019 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Dana_Kroulikova.jpg

PhDr.

Dana Kroulíková

Absolvovala knihovnickou školu v Praze v roce 1978. Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor filozofie, úspěšně absolvovala v roce 1983. Pracovala jako redaktorka, pracovnice oddělení kultury Okresního národního výboru Česká Lípa a od roku 1989 pracuje jako ředitelka Městské knihovny v České Lípě. Od roku 1990 je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, kde působí jako předsedkyně regionálního výboru Libereckého kraje od roku 2010, je také dlouholetou členkou VV SKIP.

PhDr. Dana Kroulíková má za sebou mnoho let úspěšné práce v knihovnickém světě. Hned poté, co se stala v roce 1989 ředitelkou Městské knihovny v České Lípě, se zasloužila o rekonstrukci hlavní budovy, která proběhla v letech 1989-1993. Po roce 1989 se zasadila o stabilizaci sítě veřejných knihoven v českolipském okrese, podporovala automatizaci a využití moderní techniky v knihovnách okresu – např. REKS. S velkým zaujetím připravuje kulturní i vzdělávací program Městské knihovny v České Lípě, počet realizovaných akcí pod jejím vedením dosahuje mimořádně vysokých čísel. Sama se akcí účastní, nebojí se pořádat např. Noc literatury, vánoční jarmarky nebo třeba cvičení pro seniory. Je aktivní ve spolupráci s městem, neustále podporuje modernizaci prostor jednotlivých oddělení a poboček knihovny. Snaží se také získat pro hlavní půjčovnu knihovny nové prostory, poslední architektonická soutěž na novou budovu knihovny proběhla v roce 2018.

Dana Kroulíková se aktivně zapojuje do spolkového knihovnického života nejen v Libereckém kraji, ale i v celostátním rozsahu. Předsedkyní regionálního výboru SKIP Libereckého kraje je již od roku 2010, nyní začíná již čtvrté funkční období. Během této doby se činnost SKIP v regionu výrazně rozvinula, ustanovily se každoroční akce, které mají nadregionální přesah – semináře, workshopy, literární vycházky. Regionální SKIP se zapojuje do celostátních kampaní – Bookstart, Noc s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven. Dana Kroulíková je aktivní členkou výkonného výboru SKIP, často se vyjadřuje i k celostátním knihovnickým záležitostem – Knihovní zákon, Katalog prací apod.

Pro svou práci čerpá zkušenosti i v zahraničí, knihovna v České Lípě je členem pracovní skupiny EUREX v Euregionu Nisa, která sdružuje knihovny z Čech, Polska a Německa. Skupina odborníků ze tří zemí se pravidelně schází, informuje se navzájem o své činnosti a společně pořádá např. výtvarné soutěž pro děti, literární setkání nebo trojstranné konference českých, polských a německých knihovníků. Dana Kroulíková je výborná knihovnice a skvělá ředitelka. Je to člověk, který pomůže radou i skutkem.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce