Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Dana Kochová

Dana Kochová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2007 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Olomouc, 21. června 2007

Dana Kochová

Dana Kochová

Vedoucí oddělení pro děti a mládež v Městské knihovně v Havířově
Členka SKIP od r.: 2004

Dana Kochová po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně (1977) absolvovala dvouletou knihovnickou nástavbu v Brně. Poté se provdala do Havířova a začala pracovat v knihovně v Karviné. Po mateřské dovolené se vrátila do práce, tentokrát však již do Městské knihovny v Havířově, kde působí dodnes. Před 15 lety vystřídala tehdejší vedoucí „dětského“ oddělení, která odcházela do důchodu. A toto oddělení ve Werichově ulici se jí stalo osudem. Postupně dokázala získat pro knihovnu děti, ke spolupráci školy, řadu partnerů a spolupracovníků a také podporu vedení knihovny i města pro své aktivity.

Patří mezi zakládající členy Klubu dětských knihoven. Od roku 1999 stojí v čele Klubka Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které sdružuje více než 80 členů a je tak nejpočetnější regionální složkou Klubu dětských knihoven. Díky její osobní angažovanosti a entusiasmu patří toto Klubko také k nejlepším. D. Kochová iniciuje účast knihoven v regionu v celostátních projektech a akcích, jako je Noc s Andersenem, Webík (ten po několik let za KDK organizovala a garantovala), Kde končí svět ad. Je však také autorkou a organizátorkou četných regionálních projektů pro děti a mládež: OVACON (setkání fanoušků fantasy literatury), Poznej svou rodnou hroudu, Odkaz Jaroslava Foglara a mnoha jiných, jichž se účastní desítky knihoven a tisíce dětí. Pod jejím vedením se Klubko velmi aktivně věnuje také vzdělávání pracovníků oddělení pro děti (tvůrčí dílny, semináře aj.). D. Kochová se věnuje intenzivně podpoře dětského čtenářství, ale úspěšně např. také oslovuje významné sponzory v Moravskoslezském kraji. Díky jejímu mnohaletému úsilí se zlepšila spolupráce, komunikace a výměna zkušeností mezi pracovníky „dětských“ oddělení v regionu.

Především její zásluhou se oddělení pro děti Městské knihovny v Havířově umístilo na třetím místě v prvním ročníku celostátní soutěže Kamarádka knihovna 2006.

Cenu českých knihovníků získává za mimořádné aktivity na podporu dětského čtenářství, přesahující místo její působnosti.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce