Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Týden knihoven Týden knihoven 3.-9. října 2016 - 20. ročník

Týden knihoven 3.-9. října 2016 - 20. ročník

— Kategorie:

V letošním roce proběhne ve dnech 3. – 9. října jubilejní 20. ročník Týden knihoven! Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

plakat_cmykA2-1.jpg

Podnětem k Mahen–Ladově plakátu Braňte knihu! byly Mahenovy špatné zkušenosti s některými čtenáři, kteří s vypůjčenými knihami nezacházeli šetrně. Napsal na to dvanáct dvojverší, z nichž uvádíme čtyři: „Jak to dobrý mrav dnes žádá/ slinit prsty to má ráda.“ (Nad tím je barevná kresba čtenářky s knihou.) – „Jak to bývá v světě všade/ pekáč na knihu se klade.“ (Kuchařka s husou.) – „Místa pěkná moudrá hlava/ klidně z knihy vyřezává.“„Jak se cítí knížka v ráji/ dětičky když s ní si hrají! (Kluk a holka trhají knížky.). Plakát bude opětovně vyvěšen v českých knihovnách v Týdnu knihoven 2016 !

O barevné obrázky nad svými dvojveršími požádal Mahen Josefa Ladu 12. 11. 1930: „Milý Josefe (…) posílám Ti návrh na uměleckej plakát, který bychom dali my knihovníci, zhotovit. (…) Hlavní nápis by byl Pozor na knihu! (…) Moc jsem přemýšlel o tom, který blboun by nám to pořádně namaloval, až jsem přišel na Tebe. (…)“ Lada si dával na čas, takže když Mahen ilustrace 29. 9. 1931 urgoval, Lada 7. 4. 1934 (!) odpověděl: „(…) Ty jsi mě s tím plakátem sakramentsky prohnal! Vícekrát takovou práci na kvalt nevezmu. Ale co člověk neudělá pro starého kamaráda svobody? A je to rekord, co? 15. března 1930 o ½ 10 hod. jsem od Tebe dostal objednávku a dneska jsem už dostal ze Státního nakladatelství otisky ke kolorování. Div se mi talent nezavařil! (…)“ Na to pak zareagoval Mahen: 15. 12.1934: „Drahý dědečku Ladův. Byl jsem ohromně překvapen dneska, když jsem dostal pět plakátů, na nichž jsem poznal Tvoje čmáranice a mazanice. Myslel jsem, že se toho nedočkám, stářím mně vypadaly všecky zuby, zbělely všechny vlasy, a přece jsem se tedy dočkal! Nemohu věřit svým očím dívaje se na Tvoje dílo v tiskárně zhanobené Přesto se mi zdá, že je v tom jakýsi půvab mládí, zejména v tom chlapovi, co žere husu. Žes tu husu namaloval ještě jednou vedle, to Ti ovšem žádný umělec neodpustí, poněvadž zákon variace káže, abys namaloval aspoň vepřovou, ale ty seš nenapravitelnej. Zrovna nad tím máš taky dvakrát cigáro a cigaretu. Je vidět, že strašně rychle přemejšlíš Taky tam máš nad sebou dvakrát ve žlutým psa, jak rve knihu, a dětičky, jak ji rvou taky. Ten pes ji ovšem musí rvát, ale zákon variace káže, aby ty dětičky dělaly něco jiného. Pročpaks je nenamaloval, jak si knížkou vytírají prdýlku? (…)“ Celá korespondence, naplněná vzájemným žertováním, je obsažena ve sborníku Jiří Hek a Štěpán Vlašín Adresát Jiří Mahen (1964).

Na základě zjištění dalších nešvarů čtenářů po padesáti letech po Mahenovi jsem napsal v r. 1987 článek Braňte knihu! Inovovat Mahenův a Ladův plakát? (Čtenář, 1987, č. 12, s. 413-414), v němž jsem se pokusil navázat na Mahenovy sarkasmy svými dvanácti, jako např.: „4. Pamatuj, že si knihy půjčuješ ne proto, abys je hned četl či studoval a co nejdříve vrátil, ale abys je doma netknuty skladoval co nejdéle! Zmnožíš tak prudce návštěvy v knihovně těch, kteří tyto knihy naléhavě potřebují.“ Chtělo by to ale Mahena na převedení sarkasmů do stručnějších dvojverší. Ovšem dnes, při přeorientaci na elektronické nosiče, se objevují kromě nešvarů starých nešvary nové, takže by to vyžadovalo inovaci další…

Přehled akcí knihoven

Akce Týdne knihoven 2016 (.xlsx)

MARATON ČTENÍ

Cílem šestého ročníku akce MARATON ČTENÍ je opět dosáhnout toho, aby v průběhu Týdne knihoven knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a Čtení pomáhá podpoří Maraton čtení finančně. Každá knihovna, které je členem SKIP, může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit cca 100 000,- Kč. Opět budeme podporovat autory nominované na prestižní ceny Magnesia Litera. Hlavní téma Týdne je Braňte knihu !

VŘSČ - VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ

Letos doporučujeme:

Jan Karafiát 170

Jack London 140

Rudyard Kipling 80

Jaroslav Havlíček 120

Jakub Deml 55

Heinrich Heine 160

Ludvík Aškenazy 95

František Hrubín 45

Tenesse Williams 105

Zdeněk Svěrák 80

Ludvík Souček 90

Maxim Gorkij 80

Eduard Štorch 60

Karel Havlíček Borovský 150

Karel Hynek Mácha 180

Václav Čtvrtek 40

KNIHOVNA ROKU

KNIHOVNA ROKU 2016 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro rok 2016 posedmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2016. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

PŘEHLED AKCÍ KNIHOVEN

Své akce zaregistrujte nejpozději do 20. září:

Registrační formulář Týdne knihoven

Společné akce k Týdnu knihoven 2016

  1. Maraton čtení – 6. ročník
  2. Velké říjnové společné čtení s letošními jubilanty, začínáme 3. října!
  3. MARK 2016 – cena SKIP
  4. Knihovna roku 2016 cena Ministerstva kultury ČR
  5. Městská knihovna roku 2016 - cena SKIP

Budeme rádi, když informaci rozšíříte do knihoven ve Vaší regionální působnosti. Děkujeme. Předpokládáme, že vznikne řada velmi zajímavých projektů, aktivit a výstupů, a prosíme již teď, zaregistrujte včas své akce, posílejte nám elektronické pozvánky či informace o plánu i průběhu a především odkazy na webové adresy, kde z akcí budou zprávy, fotografie apod. A publikujte, publikujte, publikujte!
Loga Týdne knihoven 2016 viz Loga ke stažení

Pro akci Týden knihoven 2016 vydal SKIP ve spolupráci s firmou CEIBA propagační plakát, viz Propagační materiály SKIP

Garanti akce:
Gabriela Jarkulišová a Roman Giebisch
Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145/14; tel. 327-512-079; sefova@knihovna-kh.cz SKIP ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1; tel. 221-663-333; roman.giebisch@nkp.cz

Událost
  • Celostátní akce
Čas Pondělí 03.10.2016 00:00 do
Neděle 09.10.2016 00:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Záštita Asociace krajů ČR

image001.png