Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Městská knihovna roku

Soutěž Městská knihovna roku 2021

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již 12. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2021. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Pravidla soutěže Městská knihovna roku 2021

 1. Soutěž „Městská knihovna roku“ vyhlašuje předsednictvo SKIP. Soutěž je určena knihovnám, která působí v obci se statutem města. Není rozhodující počet obyvatel. Soutěž není určena pro krajské knihovny.

 2. Příslušný regionální SKIP jmenuje regionální hodnotitelskou komisi, která má 5 nebo 7 členů. Vzhledem k tomu, že se regiony SKIP nekryjí s kraji, musí být v komisi vždy zástupce každého kraje, tj. členové regionálního výboru a zástupce krajské knihovny (zpravidla krajský metodik, o tom rozhodne krajská knihovna). Pro sestavení komisí se stanoví tyto zásady:

  • Region SKIP zahrnuje pouze 1 kraj: 4 členové výboru RV SKIP + 1 krajský metodik

  • Region SKIP zahrnuje 2 celé kraje (případně část kraje): 3 členové RV SKIP + 2 krajští metodici (možno případně upravit dohodou)

  S ohledem na omezený počet městských knihoven v Praze, pražský RV SKIP může knihovnu nominovat dle svého uvážení.

 3. Komise ve spolupráci s příslušnou krajskou knihovnou nominuje za každý kraj zastoupený v regionu jednu městskou knihovnu, která bude kraj v daném roce reprezentovat. Návrhy na nominace podávají členové hodnotitelské komise. Hodnotitelská komise rozhoduje o nominaci hlasováním. Výběr by měl vycházet ze znalosti knihovny a po vzájemné dohodě, kdy vybraná knihovna potvrdí zájem soutěže se zúčastnit. Kritéria pro tento výběr jsou Lze volná a vycházejí ze znalosti knihoven v kraji. Lze doporučit zejména:

  • Objekt knihovny – prostor, vybavenost, dostupnost

  • Úroveň knihovnických služeb

  • Aktivity knihovny jako vzdělávacího, kulturního a komunitního centra

  • Spolupráce knihovny s relevantními subjekty na úrovní města či regionu, zapojení do spolupráce knihoven

  • Pracovníci knihovny – jejich kvalifikace, pracovní prostředí, schopnost spolupráce

 4. Předsednictvo VV SKIP jmenuje celostátní hodnotitelskou komisi, která má 4 členy. Hodnotitelská komise provede hodnocení 14 nominovaných knihoven podle 3 kritérií s různým počtem bodového hodnocení v rozsahu maximálně 100 bodů. Předmětem hodnocení budou:

  • Výsledky hodnocení knihovny v benchmarkingu (možnost získat maximum 40 bodů).

  • Výsledky hodnocení 1. významné realizované akce / počinu, kterou knihovna navrhne a popíše (možnost získat maximum 30 bodů).

  • Výsledky hodnocení 2. významné realizované akce / počinu, kterým knihovna reagovala na pandemii COVID-19. Knihovna akci navrhne a popíše (možnost získat maximum 30 bodů).

  Realizované akce / počin jsou hodnoceny zejména z hlediska jejich dopadu na místní komunitu, regionálního případně celostátního dopadu, z hlediska původnosti a aktuálnosti. Popis každé akce nepřesáhne rozsah 2 stran formátu A4.

 5. Nominovaná knihovna zašle do 16. 7. 2021 na adresu vit.richter@nkp.cz přihlášku (příloha č. 1 – ke stažení ve formátu DOCX, 13.31 KB), doplňující údaje k benchmarkingu knihoven 2020 (příloha č. 2 – ke stažení ve formátu DOCX, 32.79 KB), statistický výkaz za rok 2020 a popisy dvou akcí.

 6. Pokud knihovna není dosud v projektu Benchmarking knihoven, může se kdykoliv přihlásit a uložit svá data za rok 2020. Postup: knihovna se zaregistruje na https://www.benchmarkingknihoven.cz/, dále ji bude kontaktovat Mgr. Lucie Macháčková lucie.machackova@nkp.cz, která případně poradí s přihlášením a vyplněním.

 7. Knihovna může v tomto kole získat maximálně 100 bodů. Prvních 8 knihoven podle počtu bodů postoupí do závěrečného kola.

 8. Hodnotitelská komise navštíví (koncem srpna, začátek září) těchto 8 vybraných knihoven a provede jejich hodnocení podle předem stanovených kritérií, viz Postup hodnocení ve 2. kole soutěže MK roku níže.

 9. Na závěr komise stanoví pořadí knihoven, které nejlépe splnily kritéria na 1. až 3. místě. Tyto knihovny obdrží finanční odměnu ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč.

 10. Vítězná knihovna se může soutěže zúčastnit nejdříve po 5 letech. Příklad: pokud knihovna získá prvenství v roce 2020, může se soutěže zúčastnit nejdříve v roce 2025.

Postup hodnocení ve 2. kole soutěže Městská knihovna roku

Úkolem každého hodnotitele je, aby v průběhu návštěvy knihovny provedl vlastní známkování všech 39 kritérií. Pro hodnocení byla nastavena šestistupňová, respektive sedmistupňová škála.

6 5 4 3 2 1 0
Výjimečný Vynikající Velmi dobře Dobrý Přijatelný Slabý Nebylo co hodnotit

Indikátory hodnocené v rámci benchmarkingu

 1. Počet knihovních jednotek/1000 obyvatel

 2. % obnovy knihovního fondu

 3. Přírůstek knihovních jednotek/1000 obyvatel

 4. Počet odebíraných periodik/1000 obyvatel

 5. Počet stanic s internetem/1000 obyvatel

 6. Plocha pro uživatele v m2/1000 obyvatel

 7. Počet studijních míst/1000 obyvatel

 8. Počet pracovních úvazků/1000 obyvatel

 9. Roční provozní doba/1000 obyv.

 10. Registrovaní čtenáři - % z obsluhované populace

 11. Registrovaní čtenáři - % mládeže do 15 let

 12. Počet návštěv na obyvatele

 13. Počet výpůjček na obyvatele

 14. Počet kladně vyřízených požadavků na MVS na 100 registrovaných uživatelů

 15. Obrat knihovního fondu

 16. Počet kulturních a vzdělávacích akcí/1000 obyvatel

 17. Internetové služby

 18. Provozní výdaje/1 návštěva

 19. Výdaje na nákup knihovního fondu/obyvatel

 20. % provozních nákladů z celkových výdajů knihovny

 21. % nákladů na nákup KF z celkových výdajů knihovny

 22. % osobních nákladů z celkových výdajů knihovny

Hodnocení knihoven v závěrečném kole – návštěva knihovny

Úkolem každého hodnotitele je, aby v průběhu návštěvy knihovny provedl vlastní známkování všech 39 kritérií. Pro hodnocení byla nastavena šestistupňová, respektive sedmistupňová škála.

6 5 4 3 2 1 0
Výjimečný Vynikající Velmi dobře Dobrý Přijatelný Slabý Nebylo co hodnotit

Informace o knihovně

 1. V průvodcích pro turisty

 2. Na mapách obce, města

 3. Na internetu, webové stránky, soc. sítě

Umístění, viditelnost a dostupnost

 1. Architektonicky zajímavá stavba

 2. Umístění ve městě

 3. Veřejná doprava

 4. Vybavení pro pěší a cyklisty

 5. Parkoviště

 6. Směrovky do knihovny ve městě

 7. Označení na budově

 8. Otevírací, provozní doba

 9. Dostupnost pro osoby se zdravotním postižením

 10. Označení, orientace v budově

Služby knihovny, nabídka

 1. Přístup pro všechny - místní a hosté

 2. Poplatek za služby, registrační poplatek

 3. Rozsah knihovního fondu včetně různých forem médií

 4. Volný výběr, forma nabídky knihovního fondu

 5. Nabídka novin a časopisů

 6. Prostor pro výstavy

 7. Kavárna / restaurace / občerstvení

 8. Toalety

 9. Zvláštní prostory pro: setkání, učení, dílny apod.

 10. Identifikace, označení pracovníků

 11. Podpora uživatelů ze strany pracovníků

 12. Informační a komunikační technologie

 13. Služby pro děti

 14. Služby pro mládež

 15. Služby pro seniory

 16. Speciální služby: malé a střední podniky, zákazníci, turisté atd.

 17. Programy, události, přednášky

Vnitřní vybavení knihovny

 1. Estetika prostoru

 2. Osvětlení

 3. Místa k sezení

 4. Klidové zóny

 5. Sociální zázemí

 6. Prostor pro děti a mládež

 7. Prostor pro vzdělávací, kulturní a komunitní akce

Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas 30.12.2020
od 11:00 pm do 11:00 pm
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

SMOCR_logo_RGB.png