Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Maraton čtení

Maraton čtení 2016 - autoři čtou svá díla v knihovnách!

— Kategorie:

Jednou z hlavních aktivit, na kterou se mohou knihovny zaměřit v průběhu Týdne knihoven 2016 je „Maraton čtení“. Cílem této akce je dosáhnout toho, aby v průběhu TK knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře.

Rádi bychom v této souvislosti propagovali autory, jejichž díla byla v minulosti oceněna nebo v roce 2016 byla nominována do soutěže o nejlepší českou knihu Magnesia Litera. Organizátoři Magnesie Litery, vyzvou nominované autory, aby co nejvíce využili knihovny v propagaci svých děl.

Čtení pomáháSKIP a Čtení pomáhá www.ctenipomaha.cz podpoří letošní Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit 100 000,- Kč.

Žádost lze podat pouze na besedu s autorem, který byl v minulosti nebo v tomto roce nominován na cenu Magnesia Litera !

Pravidla pro získání podpory:

1. Žádající knihovna je členem SKIP. Malé knihovny s pracovní kapacitou do jednoho úvazku mohou požádat o podporu za předpokladu, že pracovník knihovny je individuálním členem SKIP.

2. Za knihovnu, která nemá právní subjektivitu, požádá o podporu její provozovatel (dále jen „žadatel“).

3. Knihovna může získat podporu pouze na jednu akci do výše 3 000 Kč.

4. Akce se uskuteční v období od 3.10. do 9.10.2016

5. Základní podmínkou pro rozhodnutí o finanční podpoře je bezchybné a úplné vyplnění údajů:

Název akce (předběžný):

Datum akce (předběžné):

Příjmení a jméno účinkujícího autora nebo lektora (předběžné):

Žadatel (knihovna nebo obecní úřad):

Předpokládaný počet účastníků:

Název knihovny:

Evidenční číslo knihovny:

Je knihovna kolektivním členem SKIP?:

6. Žádost je možno podat nejpozději do 30.9.2016.

7. Základní pravidla hodnocení žádostí o podporu:

8. Podpořené žádosti budou vybrány zástupcem Čtení pomáhá.

9. SKIP nejpozději do 30.9.2016 oznámí žadateli rozhodnutí o přidělení podpory.

10. Žadatel umístí na pozvánky, program a další propagační materiály spojené s uspořádáním akce logo SKIP a Čtení pomáhá.

11. Žadatel, kterému bylo oznámeno rozhodnutí o přidělení podpory, zašle na adresu SKIP nejpozději do 14 dnů po uskutečnění akce fakturu, jejíž konečná hodnota nepřevýší částku 3000,- Kč. Splatnost faktury: 14 dnů.

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

12. Do fakturované částky mohou být zahrnuty pouze tyto výdaje:

  • Jízdné uhrazené za autora nebo lektora
  • Náklady na ubytování autora nebo lektora
  • Náklady na odměnu autora nebo lektora
  • Jiné náklady nebudou uznány

13. Přílohou faktury bude stručná zpráva o provedení akce (maximálně 15 řádek), pozvánka na akci, kopie proplacených dokladů, např. jízdenky, smlouva s autorem, faktura, doklad o ubytování apod. Bez těchto dokladů nebude faktura proplacena.

14. SKIP po ověření všech náležitostí fakturu proplatí do 14 dnů.

Událost
  • Celostátní akce
Čas Pondělí 03.10.2016 00:00 do
Neděle 09.10.2016 00:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)