Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Týden knihoven Týden knihoven 6.-12. října 2014 - 18. ročník

Týden knihoven 6.-12. října 2014 - 18. ročník

Týden knihoven - pás - hlavička

Týden knihoven 2014 - miniaturaV letošním roce proběhne ve dnech 6. – 12. října již 18. ročník Týden knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Pozornost letošního ročníku bude upřena především na knihovny českých muzeí.

Právě těmto knihovnám se nabízí jedinečná možnost využít rozsáhlé mediální kampaně a představit tak rozsáhlé fondy i jedinečné služby muzejních knihoven nejen odborné knihovnické veřejnosti, ale také badatelům a dalším uživatelům.

Přehled přihlášených knihoven a akcí (.xls)

VV.png

Předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. a předseda AMG PhDr. Luděk Beneš ve shodě akcentovali hlavní téma pro muzejní knihovny, kterým je celosvětově vnímané téma - 100. výročí začátku 1. světové války.
AMG připravila pro letošní rok celomuzejní kampaň s názvem Muzea a 20. století - Muzea a Velká válka, která má samostatné webové stránky a kde v tuto chvíli je muzei zaregistrováno více než  60 připravených akcí. Zapojit se mohou také muzejní knihovny a připravit pro letošní Týden knihoven nejrůznější akce spojené s tímto tématem– workshopy, dílny pro školy, besedy pro veřejnost. např. nad dobovým regionálním tiskem nebo se sběrateli památek. Při této příležitosti je možné vyzvat obyvatele regionů, badatele z muzejních knihoven, sběratele a členy místních spolků zabývajících se tematikou 1. světové války, aby do muzejní knihovny přinesli vlastní fotografie, pohlednice, dopisy z fronty, zápisníky a památníky a obohatili tak připravený program nebo dokonce sbírky muzea. Do přípravy této akce se aktivně zapojila komise knihovníků AMG, která poskytne muzejním knihovnám odbornou pomoc s přípravou akcí a v letošním roce se zvláště zaměří na mediální podporu a propagaci muzejních knihoven. Veškeré informace budou dostupné na stránkách AMG i na záložce komise knihovníků).

Informace o přihlášených muzejních knihovnách a jejich akcích

Plakát TK 2014 - náhledPŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ KNIHOVEN
Cílem čtvrtého ročníku akce MARATON ČTENÍ je opět dosáhnout toho, aby v průběhu Týdne knihoven knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a Čtení pomáhá podpoří Maraton čtení finančně. Každá knihovna, které je členem SKIP, může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit cca 100 000,- Kč. Opět budeme podporovat autory nominované na prestižní ceny Magnesia Litera.

Třetím ročníkem soutěže ROZKVETLÁ KNIHOVNA je opět podnítit zájem o vytváření kultivovaného prostředí ve veřejných knihovnách. Chceme spolu s účastníky soutěže hledat nenápadnou krásu knihoven ve veřejném prostoru, kterou lze zachytit obrazem a stručným komentářem. Soutěž Rozkvetlá knihovna bude probíhat ve třech kategoriích – fotografické, výtvarné a literární. Soutěž je určena všem návštěvníkům knihoven a bude vyhlášena zvlášť pro všechny uživatele knihoven. Soutěžící knihovny mohou zasílat fotografie, výtvarná či literární díla svých uživatelů. Vybrané soutěžní příspěvky budou vystaveny v rámci celostátní akce Týden knihoven na podzimní Floře Olomouc, která se koná ve dnech 2.-5.10.2014.

Soutěž bude podporovat kampaň pod názvem: ČESKÁ KVĚTINA. Měla by sloužit k propagaci květin, které jsou vyprodukovány českými květinářskými firmami či květináři na území České republiky. Na toto téma by měla být zaměřena literární a výtvarná soutěž Hodnotící komisi budou tvořit zástupci Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR www.skipcr.cz, Svazu květinářů a floristů ČR http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/ a Výstaviště FLORA Olomouc, a.s. http://www.flora-ol.cz/.  Soutěž bude probíhat v termínu od 1.července-20. září 2014 a došlé soutěžní příspěvky budou zveřejněny na facebooku SKIP a partnerů soutěže. 15 nejlépe ohodnocených příspěvků/3 v každé kategorii/ získá svým knihovnám zdarma vybrané odborné zahradnické a zahrádkářské časopisy… a další atraktivní ceny.

VŘSČ - VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ - letos doporučujeme:
Bohumil Hrabal (100. výročí)
Ondřej Sekora (110. výročí)
Eduard Petiška (90. výročí)
Jiří Wolker (90. výročí)
Antonín Sova (150. výročí)
Josef Svatopluk Machar (150. výročí)
Otakar Březina (85. výročí)
Jakub Arbes (100. výročí)
Jiří Mahen (75. výročí)
Franz Kafka (90. výročí)
Ivan Diviš (90. výročí)
a mnoho dalších…….

KNIHOVNA ROKU 2014 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2014 popáté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2014. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

PŘEHLED AKCÍ KNIHOVEN

Své akce zaregistrujte nejpozději do 20. září: Registrační formulář Týdne knihoven

Společné akce k Týdnu knihoven 2014

 1. Maraton čtení – 4. ročník
 2. Rozkvetlá knihovna – vyhlášení 3. ročníku soutěže
 3. Velké říjnové společné čtení s letošními jubilanty, začínáme 6. října!
 4. MARK 2014 – cena SKIP a Skanska
 5. Knihovna roku 2014 – cena Ministerstva kultury ČR
 6. Městská knihovna roku 2014 - cena SKIP a Skanska

Budeme rádi, když informaci rozšíříte do knihoven ve Vaší regionální působnosti. Děkujeme. Předpokládáme, že vznikne řada velmi zajímavých projektů, aktivit a výstupů, a prosíme již teď, zaregistrujte včas své akce, posílejte nám elektronické pozvánky či informace o plánu i průběhu a především odkazy na webové adresy, kde z akcí budou zprávy, fotografie apod. A publikujte, publikujte, publikujte!
Loga Týdne knihoven 2014 viz Loga ke stažení
Pro akci Týden knihoven 2014 vydal SKIP ve spolupráci s firmou Skanska propagační plakát, viz Propagační materiály SKIP
Plakáty se distribuují přes krajské knihovny. Kontaktní osoby:

 • Brno – Monika Kratochvílová
 • České Budějovice – Lidmila Švíková
 • Havlíčkův Brod – Jana Fialová
 • Hradec Králové – Eva Semrádová
 • Karlovy Vary – Petra Petrová
 • Kladno – Radek Liška
 • Liberec – Blanka Konvalinková
 • Olomouc – Olga Chmelíčková
 • Ostrava – Marie Šedá
 • Pardubice – Blanka Bastlová
 • Plzeň – Hana Hendrychová
 • Praha – Roman Giebisch
 • Ústí n. Labem - Vladimíra Řeháková
 • Zlín – Jana Tomancová

Garanti akce:
Gabriela Jarkulišová a Roman Giebisch
Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145/14; tel. 327-512-079; sefova@knihovna-kh.cz SKIP, Klementinum 190, 110 00 Praha 1; tel. 221-663-333; roman.giebisch@nkp.cz

Událost
Čas Pondělí 06.10.2014 00:00 do
Neděle 12.10.2014 23:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Záštita Asociace krajů ČR

image001.png