Nacházíte se zde: Úvod Členství Jak se stát členem SKIP

Jak se stát členem SKIP

— Kategorie:

Řádným členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Řádnými členy SKIP se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.

Institucionálním členem SKIP se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř. instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.

Členem SKIP se může stát cizí státní občan na základě souhlasu předsednictva VV SKIP.

Postup při přihlášení:

Varianta1: Vyplňte jednoduchý webový formulář.
Formulář bude neprodleně odeslán předsedovi regionálního výboru SKIP, kam náležíte podle sídla (místa) Vašeho zaměstnání. Kontakty na předsedy regionálních organizací.
Předseda příslušné regionální organizace se s Vámi spojí a předá/zašle Vám řádnou přihlášku do SKIP. Po jejím vyplnění a odeslání/dodání na příslušnou adresu je přihláška schválena regionálním výborem. Následně budete vyzván k úhradě členských poplatků. Po splnění této povinnosti se stáváte řádným členem SKIP.

Varianta 2: Kontaktujte se e-mailem, telefonicky či jiným způsobem přímo s předsedou regionální organizace, do níž náležíte sídlem/místem svého zaměstnání, resp. bydliště. Kontakty na předsedy regionálních organizací.
Předseda příslušné regionální organizace Vám zašle/předá řádnou přihlášku do SKIP. Po jejím vyplnění a odeslání/dodání na příslušnou adresu je přihláška schválena regionálním výborem. Následně budete vyzván k úhradě členských poplatků. Po splnění této povinnosti se stáváte řádným členem SKIP.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce