Nacházíte se zde: Úvod Členství Jak se zapojit do aktivit SKIP

Jak se zapojit do aktivit SKIP

1. Připojte se k celostátním projektům

SKIP je partnerem tam, kde druhá strana požaduje garanci za celý obor (státní správa a samospráva, kulturní tripartita, sponzoři, média), SKIP organizuje celostátní aktivity, např. Noc s Andersenem , Týden knihoven, Kamarádka knihovna, … atd.

2. Publikujte v oborovém tisku

Pro své členy vydává periodikum Bulletin SKIP. Vydává i další publikace vztahující se k oblasti knihovnicko-informačních služeb.

3. Využívejte dotační programy knihoven

SKIP iniciuje a prosazuje vznik dotačních programů, ze kterých dlouhodobě profituje podstatná většina knihoven, díky SKIP vznikl PIK – bezplatné připojení knihoven k internetu, VISK – Veřejné a informační služby knihoven  atd.

4. Lobujte za práva knihoven

SKIP je uznávaným partnerem pro vyjednávání s ochrannými autorskými svazy (OS) v problematice půjčování zvukových nosičů, vyjednává nadále o lepších podmínkách pro knihovny s kolektivními správci autorských práv.

5. Propagujte spolkové aktivity

SKIP se zásadní měrou zasazuje o novelizaci knihovní legislativy a zakotvení alespoň části principů, které požadují knihovny např. ohledně autorského zákona, prosazuje lepší principy v katalogu prací pro knihovníky. Díky soutěži BIBLIOWEB přispívá ke zlepšování webových stránek knihoven. V krátké době získal na sociální síti Facebook stovky fanoušků.

6. Spolupracujte s kolegy doma i v zahraničí

SKIP je odborným připomínkovým místem pro legislativní změny a jejich dopad na knihovny, SKIP hájí zájmy knihoven a knihovníků v Parlamentu a na vládní úrovni, lobuje na všech úrovních veřejné správy. Je členem mezinárodních organizací IFLA a EBLIDA .

7. Řešte své profesní problémy s odborníky

Mezi odborné orgány SKIP patří komise pro zahraniční styky, sekce veřejných knihoven, sekce vzdělávání a zaměstnavatelská sekce, klub dětských knihoven, školních knihoven, klub vysokoškolských knihovníků, Klub lékařských knihovenSekce knihovníků trenérů paměti, Sekce služeb osobám se specifickými potřebami a Klub tvořivých knihovníků.

8. Vzdělávejte se s námi

SKIP  v široké míře podporuje odborné knihovnické školství osobní pomocí jednotlivých expertů při řešení konkrétních úkolů (osnovy odborných předmětů, příprava skript a audiovizuálních pomůcek, přednášky, nabídka účasti při vzdělávacích aktivitách, obhajobách bakalářských resp. diplomových prací). Jeho nezastupitelné místo je především v organizaci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven.Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce