Nacházíte se zde: Úvod Členství Často kladené otázky

Často kladené otázky

Dotaz: Jak se mohu stát členem SKIP?

Odpověď: Stačí vyplnit elektronický registrační formulář umístěný na webu SKIP  v sekci Členství. Výbor příslušné regionální organizace se s Vámi následně spojí a v případě schválení členství budete vyzván k úhradě členských poplatků. Po splnění této povinnosti se stáváte řádným členem SKIP.

Dotaz: Jak vysoké jsou členské příspěvky?

Odpověď: Individuální člen platí ročně 400 Kč. Důchodce, student, člen na rodičovské dovolené a člen, který není výdělečně činný, platí 200 Kč. Individuální členové mohou dobrovolně uhradit vyšší příspěvek jako výraz osobní podpory činnosti SKIP. U institucionálních členů se výše příspěvku odvíjí od počtu zaměstnanců. Členský poplatek pro instituci s jedním zaměstnancem činí 550 Kč za rok, bližší informace naleznete na webu v sekci Členství.

Dotaz: Jaké výhody mi přinese členství ve SKIP?

Odpověď: Všem členům SKIP nabízíme zprostředkování studijních pobytů do knihoven v zahraničí, zprostředkování kontaktů na významné odborníky různých specializací. Členům SKIP je nabídnuta účast na mnoha vzdělávacích aktivitách organizovaných spolkem s výraznou slevou. Možnost publikování pro všechny členy SKIP ve spolkovém časopise Bulletin SKIP. Všichni členové mají možnost prosazovat své profesní a odborné záměry po spolkové linii a na základě osobních vztahů. Více benefitů na webu  v sekci Členství.

Dotaz: Jaké akce SKIP pořádá?

Odpověď: O aktuálních akcích roku se dozvíte na webu v sekci Aktuality a více informací vám poskytnou výroční zprávy SKIP, které naleznete v sekci Co je SKIP – Hlavní dokumenty. Výroční zprávy spolku v elektronické podobě zveřejňujeme od roku 2002, starší informace jsou uloženy v archivu SKIP.

Dotaz: Jsem z malé obecní knihovny, má pro mne smysl členství ve SKIP?

Odpověď: Vedle dalších odborných sekcí SKIP aktivně působí Sekce veřejných knihoven, která spolupracuje při rozvíjení práce malých knihoven. Skupina pro obecní knihovny každoročně pořádá celostátní setkání knihovníků venkovských knihoven z celé České republiky pod názvem Co venkovské knihovny umějí a mohou.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce