Nacházíte se zde: Úvod Členství Výhody pro členy

Výhody pro členy

Benefity pro členy SKIP

Nabídka zahraničních stáží; profesní vzdělávání; nabídka publikační činnosti; nabídka komunitních aktivit; prosazování zájmů a lobbing; finanční zvýhodnění členů, ceny a odměny.

Více...

Studijní cesty

Výkonný výbor SKIP schválil v únoru 2005 PRŮVODNÍ LIST ZAHRANIČNÍ CESTY ČLENA/ČLENKY SVAZU KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Jeho včasné a náležité vyplnění pomůže všem zainteresovaným stranám - účastníkům, komisi pro zahraniční styky, regionům - připravit cestu, případně reciproční návštěvu ze zahraničí tak, aby nedocházelo ke vzniku nepříjemných krizových situací, jež by vedly až k neúspěchu zamýšlené cesty.

Více...

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce