Nacházíte se zde: Úvod Členství Členské příspěvky SKIP od 1. 1. 2020

Členské příspěvky SKIP od 1. 1. 2020


Členské příspěvky individuálních i kolektivních členů se vždy hradí na účet konkrétní regionální organizace.

Individuální člen:

Individuální

400,- Kč

Snížený členský příspěvek - senior (tj. ten, kdo získal nárok na starobní důchod), nositel průkazu ZTP, student, člen na rodičovské dovolené a člen, který není výdělečně činný

200,- Kč

Senior starší 80 dobrovolný členský příspěvek

Členský příspěvek individuálních členů SKIP se stanovuje jako minimální. Člen SKIP  může dobrovolně uhradit vyšší příspěvek jako výraz osobní podpory činnosti SKIP. Výše příspěvku není omezena.

Institucionální člen:

Počet zaměstnanců

Výše příspěvku

do 1 zaměstnance

550 Kč

2 - 5 zaměstnanců

1 100 Kč

6 - 10 zaměstnanců

2 050 Kč

11 - 20 zaměstnanců

3 000 Kč

21 - 50 zaměstnanců

4 900 Kč

51 - 100 zaměstnanců

9 500 Kč

nad 100 zaměstnanců

16 200 Kč

Zaměstnanec = přepočtený úvazek.

Dělení vybraných příspěvků mezi VV SKIP a regiony podle klíče:

VV SKIP

60%

Regiony

40%

Schváleno 10. valnou hromadou SKIP 13. 6. 2019 v Praze.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce