Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Český komitét Modrý štít Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II

Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II

— Kategorie:

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem pořádá seminář Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II.

Konferenční sál Národního archivu
Praha 4 - Chodovec, Archivní 4

8. října 2013

Registrace účastníků nejpozději do 28. září 2013elektronický formulář nebo na adrese bedriska.stepanova@nkp.cz

Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře 

Program semináře:

9.00 – 10.00

 • Registrace účastníků semináře (foyer konferenčního sálu)

10.00 – 10.05

 • Uvítání účastníků semináře

10.05 – 10.30

 • Ochrana kulturních památek a movitého kulturního dědictví
  při mimořádných událostech
  Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče  MKČR
  Mgr. Petr Svojanovský, vedoucí oddělení ochrany movitého kulturního dědictví MKČR

10.30 – 11.00

 • Analýza rizikových faktorů ohrožujících sbírkové fondy ČR, silná a místa – závěry ke stavu před 10 léty
  Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG

11.00 – 11.30

 • Historie a současnost požární ochrany kulturního dědictví
  pplk. Ing. Vladimír Machander, odbor prevence MV-GŘ HZS ČR

11.30 – 12.00

 • Technické podmínky požární bezpečnosti staveb při ochraně kulturního dědictví
  plk. Ing. Marek Hütter, Vyšší odborná škola požární ochrany

12.00 – 12.30

 • Současná připravenost památkových objektů na případ požáru nebo jiné mimořádné situace
  gen. Ing. Miroslav Štěpán

12.30 – 13.00

 • Diskuse

13.00 – 13.30

 • Polední přestávka

13.30 – 14.00

 • Nové přístupy k analyze rizik a zabezpečeni památkových objektů
  Ing. Pavel Jirásek, Culture Tech s.r.o.

14.00 – 14.30

 • Optimalizace stanovení rizikových faktorů
  ing. Martin Mrázek, PhD, Technické muzeum v Brně

14.30 – 15.00

 • Spolupráce archivů České republiky, Polska a Německa v oblasti krizového plánování (European Working Group on Disaster Prevention). Ing. Michal Ďurovič, Národní archiv

15.00 – 15.30

 • Záchrana objektů kulturního dědictví poškozených povodněmi. Účast NTM v projektu NAKI: DF11P01OVV009 „Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi“. Příklady výstupů projektu. Vysoušecí pracoviště NTM - výhody a limity různých metod. Poučení z minulé povodně 2002
  Ing. Ivana Kopecká, Národní technické muzeum

15.30 – 16.00

 • První pomoc knihám zasaženým povodněmi a dalšími pohromami Ing. Petra Vávrová, PhD.,  Národní knihovna

16.00–16.30

 • Diskuse

16.30

 • Závěr konference

Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře.

Událost
 • Seminář
Čas 08.10.2013
od 09:00 am do 04:30 pm
Místo Praha
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce