Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Český komitét Modrý štít Paměťové instituce a legislativa

Paměťové instituce a legislativa

— Kategorie:

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem a pod záštitou České komise pro UNESCO pořádá konferenci Paměťové instituce a legislativa - Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 - Chodovec, Archivní 4, 14. října 2014

Přihlašovací formulář

9.00–10.00

Registrace účastníků konference (foyer konferenčního sálu)

10.00–10.05

Uvítání účastníků konference

10.05 –10.15

Úvodní slovo

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury pro oblast kulturního dědictví MK ČR

10.15 –10.45

Památkový zákon – současný stav připravované normy

Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., odbor památkové péče MK ČR JUDr. Martin Zídek, Památková inspekce MK ČR

10.45–11.15

Památkový zákon a evidence kulturních památek – historie a současnost

Ing. Alexandra Křížová, NPÚ

11.15–11.45

Praktická aplikace zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi, ve vztahu k vydávaným předmětům movitého kulturního dědictví

Mgr. Pavel Hlubuček a JUDr. Věra Sejkorová, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí
a galerií MK ČR

11.45–12.15

Muzeum umění Olomouc – dlouhodobá spolupráce mezi státem a církví

Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění Olomouc

12.15–13.00

Diskuse

13.00–13.30

Přestávka na oběd

13.30 – 14.00

Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku a přistoupení České republiky

JUDr. Pavel Caban, Ph.D., odbor mezinárodního práva MZV

14.00 – 14.30

Legislativa v muzejní praxi

PhDr. Luděk Beneš, předseda AMG, Muzeum Mladoboleslavska

14.30 – 15.00

Nový občanský zákoník a dary muzeím a galeriím

PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen Exekutivy AMG, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

15.30 – 16.00

Příprava novely autorského zákona

JUDr. Adéla Faladová, odbor autorského práva MK ČR

16.00 – 16.30

Akvizice, ochrana a zpřístupňování archiválií podle platné právní úpravy

 

Mgr. Karolina Šimůnková – Mgr. Markéta Munková

16.30 – 17.00

Diskuse a ukončení konference

Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Událost
  • Konference
Čas 14.10.2014
od 09:00 am do 05:00 pm
Místo Praha
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce