Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Český komitét Modrý štít Mezinárodní rada muzeí ICOM

Mezinárodní rada muzeí ICOM

Modry_stit_logo.png

Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO. Byla založena roku 1946 z iniciativy Chaucey J. Hamlina (USA) a Georgess Sallese (Francie). Od svého založení se rozrostla na téměř 13 000 členů, individuálních (muzejní pracovníci) nebo institucionálních (muzea a příbuzné instituce) ve 148 zemích. Má 116 národních výborů, 25 mezinárodních komisí a 12 přidružených organizací zastupujících všechny druhy muzeí - vědy a techniky, umění, archeologie a historie, etnografie, přírodních věd atd., jakož i instituce podobného zaměření, např. zoologické zahrady, akvária, botanické zahrady. Členem ICOM se může stát každý odborný pracovník muzea, který sdílí program organizace, je ochoten se podřídit jejímu statutu a etických zásadám a platí pravidelně stanovené roční příspěvky. Kromě příslušnosti k národnímu výboru má každý člen právo a možnost účastnit se jako člen s volebním právem práce jedné mezinárodní odborné komise, kterou si zvolí podle své specializace a zájmu. V další odborné komisi může pracovat, avšak nemá právo volit ani být volen.

Adresa sekretariátu ICOM v Paříži:
ICOM Secretariat
Maison de l# UNESCO
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
Tel.: +33 1 47340500
Fax: +33 1 43067862
E-mail: secretariat@icom.org
http://www.icom.org/

Cílem národních výborů ICOM a jejich regionálních sdružení je podporovat muzea a muzejní pracovníky při jejich vědecké práci, v péči o sbírky a jejich uchování, při prezentaci materiálu i při zvyšování vědecké kvalifikace muzejních pracovníků. Tyto cíle jsou naplňovány především koordinační činností, šířením informací o dění a stavu oboru v celosvětovém měřítku, sjednáváním spolupráce, poskytováním stipendií a zastupováním zájmů oboru jak na mezinárodním poli, tak na domácí půdě.

Český výbor ICOM
je přímým pokračovatelem Československého výboru ICOM ustaveného v r. 1991. V současné době má 55 individuálních, 34 institucionálních a 1 čestného člena. V jeho čele stojí předsednictvo volené na plenárním zasedání každé tři roky. Předsedkyně: PhDr. Katka Tlachová (Moravská galerie Brno, tel. 05-42215759) Tajemnice: PhDr. Pavla Seitlová (Moravské zemské muzeum, Brno, tel. 05-42210493)

Adresa sekretariátu:
Sekretariát Českého výboru ICOM
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
659 37 Brno
tel./fax: 05-42210493
e-mail: icom@mzm.cz

Zástupce Českého výboru ICOM v Českém komitétu Modrý štít:
PhDr. Jana Součková, DrSc.
Národní muzeum
Václavské nám. 68
115 79 Praha 1
tel. 420 224497286
e.mail: jana_souckova@nm.cz

7.8.2000, PhDr. Jana Součková, DrSc.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce