Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Biblioweb Biblioweb 2017

Biblioweb 2017

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již osmnáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.

Vítězem soutěže se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí (http://www.knihovna-uo.cz) se ziskem 238 bodů

S nepatrným odstupem se dále umístily Městská knihovna Valašské Meziříčí (http://www.mekvalmez.cz) se ziskem 236 bodů a Národní lékařská knihovna (http://www.nlk.cz) se ziskem 233,5 bodů.

Cena za nejlepší bezbariérový web Handicap Friendly byla udělena webu Městské knihovny Bílovec (http://knihovna.kcbilovec.cz).

Přehled výsledků 2017 (.xlsx)

Tisková zpráva (.docx)

Postup hodnocení

Ve dnech 13. 3. 2017 až 26. 3. 2017 vyhodnotila odborná porota ve složení Mgr. Andrea Miranda, Ph.D. z Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze (předsedkyně poroty), Mgr. Světlana Hrabinová z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně webové stránky 17 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček se svými kolegy.

Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základní úrovně přístupnosti, použitelnosti a vystavení online katalogu, prošly webové stránky 16 knihoven.

Ve 2. kole bylo hodnoceno osm hlavních kritérií:

 • kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, nabídky a ceník služeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence on-line katalogu),

 • aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů),

 • design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.),

 • možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.),

 • použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další),

 • sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb),

 • kvalita písemné koncepce webu,

 • přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 69. Celkově tedy knihovna mohla získat až 276 bodů. Knihovny, jejichž zástupci byli zároveň členy hodnotící komise Bibliowebu nebo odborní konzultanti, nebyly těmito porotci hodnoceny a mohly získat pouze průměrné hodnoty ostatních porotců.

S ohledem na letošní počet přihlášených knihoven byly vyhlášené pouze dvě vítězné kategorie – celkový vítěz s nejvyšším počtem bodů a nejlepší bezbariérový web. V první zmiňované kategorii se na prvních třech příčkách umístily tyto knihovny:

 1. místo Městská knihovna Ústí nad Orlicí (http://www.knihovna-uo.cz) se ziskem 238 bodů

 2. místo Městská knihovna Valašské Meziříčí (http://www.mekvalmez.cz) se ziskem 236 bodů

 3. místo Národní lékařská knihovna (http://www.nlk.cz) se ziskem 233,5 bodů.

Při hodnocení přístupnosti webu měl každý z testerů možnost navrhnout až 3 weby na cenu za nejlepší bezbariérový web. Návrhy u jednotlivých webů byly sečteny a web s nejvyšším počtem bodů a s nejvyšším počtem nominací následně nominován na zvláštní cenu za nejlepší bezbariérový web knihovny. Pokud došlo k tomu, že u dvou webů byl počet nominací stejný a weby měly po zaokrouhlení bodového hodnocení z testování stejný (nejvyšší) počet bodů, o vítězi rozhodl počet bodů před zaokrouhlením.

Tato situace nastala i letos a proto cena za nejlepší bezbariérový web v letošním ročníku soutěže Biblioweb byla udělena webu Městské knihovny Bílovec (http://knihovna.kcbilovec.cz).

Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2017 se uskutečnilo 3. 4. 2017 na konferenci ISSS 2017 v Hradci Králové. Obě vítězné knihovny v Ústí nad Orlicí a Bílovci obdrží částku 10 000.- Kč. Ceny věnovala Asociace krajů ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Kontakt:

Mgr. Andrea Miranda, Ph.D.
Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze
Email: andrea.miranda@ruk.cuni.cz
Tel.: +420 224491541

Podmínky soutěže

Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže

 1. Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven, vysokých škol a odborných institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  1. Obsah stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, zřizovateli, nabídky a ceníku služeb, provozní doby, aktuálních informací z činnosti knihovny, existence on-line katalogu) /0-8 bodů/
  2. Aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů). /0-6 bodů/
  3. Design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.). /0-12 bodů/
  4. Komunikace s uživateli, zpětná vazba (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, přítomnost dotazníků a anket, reakce na dotazy, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.). /0-11 bodů/
  5. Použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další). /0-12 bodů/
  6. Sympatie komise (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb). /0-5 bodů/
  7. Přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele (heuristický test webových stránek vybraných pravidel z českých Pravidel přístupnosti a metodiky WCAG 2.0, doplněný uživatelským testem přístupnosti). /0-10 bodů/
  8. Celková koncepce webu (zpracována písemná koncepce webu a jakou má knihovna představu o budoucnosti svého webu). /0-5 bodů/
 2. Hodnocení proběhne ve dvou kolech, přičemž v 1. kole bude otestováno splnění základních znaků kritérií A, E a G. Pouze ty stránky, které základní znaky splní, budou ve 2. kole vyhodnoceny podle všech kritérií A až H.
 3. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena 0 až max. 12 body v závislosti na počtu kontrolovaných parametrů.
 4. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty.
 5. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených osm kritérií.
 6. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel v obci, kde působí knihovna.
 7. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".

Termíny

 1. Vítězná knihovna z minulého ročníku se může přihlásit do dalšího ročníku Bibliowebu, ale musí specifikovat, co se na jejích stránkách za uplynulý rok významného změnilo, aby je bylo možné posuzovat jako stránky nové. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním elektronické přihlášky na webu SKIP, ve které uvedou název knihovny, URL stránek a údaj, zda stránky vytvořily samy nebo specializovaná firma. K přihlášce přiloží písemnou koncepci webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti - text by neměl přesáhnout 2500 znaků, nepoužívejte v něm, prosíme, tabelátor. Umístit do příslušného pole formuláře jej můžete zkopírováním z textového editoru) do 28. února 2017.
 2. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci čtenářů.
  1. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 13.3.2017 do 26.3.2017. Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
  2. Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od 13.3.2017 do 26.3.2017 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
  3. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2017 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 3. dubna 2017, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
  4. Změny vyhrazeny.
Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Pátek 27.01.2017 00:00 do
Pondělí 03.04.2017 00:00
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Biblioweb (portlet)

image001.png