Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Biblioweb

Biblioweb 2019

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky jubilejní dvacátý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.

Tisková zpráva ke stažení (.docx)

Absolutním vítězem soutěže se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí (https://www.knihovna-uo.cz/), která je současně vítězem kategorie knihoven v obcích od 10 001 do 20 000 obyvatel.

Vítězem kategorie knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel a specializovaných knihoven se stala Knihovna Jabok (https://knihovna.jabok.cz). Tato knihovna získala i ocenění za nejlepší bezbariérový web – Blind Friendly Web.

V kategorii knihoven v obcích nad 20 001 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna Valašské Meziříčí (https://www.mekvalmez.cz/).

Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2019 se uskutečnilo 1. 4. 2019 na konferenci ISSS 2019 v Hradci Králové. Ceny pro vítěze věnovala Asociace krajů ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Postup hodnocení

Celkové výsledky a hodnocení (xls)

Do letošního ročníku soutěže Biblioweb 2019 přihlásilo 41 veřejných knihoven svoje weby. Ty hodnotila ve dnech 4. 3. 2019 až 15. 3. 2019 odborná porota v tomto složení: Mgr. Andrea Miranda, Ph.D. z Parlamentní knihovny ČR (předsedkyně poroty), Mgr. Světlana Hrabinová, Ph.D. z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mgr. Michal Kovář z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

Hodnoceno bylo osm hlavních kritérií:

 • kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, nabídky a ceník služeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence on-line katalogu)

 • aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů)

 • design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.)

 • možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.)

 • použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další)

 • sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb)

 • kvalita písemné koncepce webu

 • přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 69. Celkově tedy knihovna mohla získat až 276 bodů. Knihovny, jejichž zástupci byli zároveň členy hodnotící komise Bibliowebu nebo odborní konzultanti, nebyly těmito porotci hodnoceny a mohly získat pouze průměrné hodnoty ostatních porotců. Podrobné hodnocení:

 • V kategorii knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel a specializovaných knihoven zvítězila Knihovna Jabok (druhá v celkovém pořadí) se ziskem 244,5 bodů, na druhém místě skončila Knihovna Antonína Švehly (226,5 bodů). Třetí příčku obsadila Městská knihovna Hořice (224 bodů).

 • V kategorii knihoven v obcích od 10 001 do 20 000 obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Ústí nad Orlicí s 251 body (absolutní vítěz) před Městskou knihovnou Ostrov, p.o.(224 bodů) a Městskou knihovnou Česká Třebová (198,5 bodů).

 • V kategorii knihoven v obcích nad 20 001 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna Valašské Meziříčí (třetí v celkovém pořadí) se ziskem 241 bodů. Druhá v pořadí byla Krajská knihovna Vysočiny (238,5 bodů). Třetí příčku získala Masarykova veřejná knihovna Vsetín (228,5 bodů).

Na cenu za nejlepší bezbariérový web byl nominován ten soutěžní web, který nejlépe vyhověl heuristickému testu pravidel přístupnosti. Ta byla vybrána z českých Pravidel přístupnosti a doporučení WCAG 2.0 a zahrnovala stěžejní požadavky na přístupnost: vyhovující strukturování obsahu, dostatečný barevný kontrast a čitelnost, přístupnost z klávesnice či definování smysluplných textových popisků grafickým prvkům. S požadavky na přístupnost se nejlépe vypořádali tvůrci webu Knihovny Jabok (https://knihovna.jabok.cz).

I letošní ročník opět potvrdil, že kvalita webových prezentací knihoven rok od roku vzrůstá, čímž se naplňuje jeden z hlavních cílů soutěže Biblioweb.

Kontakt:

Mgr. Andrea Miranda, Ph.D.
Email: mirandaa@psp.cz

Podmínky soutěže

Vyhodnocení soutěže

Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven, vysokých škol a odborných institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:

 1. Obsah stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, zřizovateli, nabídky a ceníku služeb, provozní doby, aktuálních informací z činnosti knihovny, existence on-line katalogu) /0-8 bodů/

 2. Aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů). /0-6 bodů/

 3. Design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.). /0-12 bodů/

 4. Komunikace s uživateli, zpětná vazba (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, přítomnost dotazníků a anket, reakce na dotazy, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.). /0-11 bodů/

 5. Použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další). /0-12 bodů/

 6. Sympatie komise (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb). /0-5 bodů/

 7. Přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele (heuristický test webových stránek vybraných pravidel z českých Pravidel přístupnosti a metodiky WCAG 2.0, doplněný uživatelským testem přístupnosti). /0-10 bodů/

 8. Celková koncepce webu (zpracována písemná koncepce webu a jakou má knihovna představu o budoucnosti svého webu). /0-5 bodů/

Postup hodnocení

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena 0 až max. 12 body v závislosti na počtu kontrolovaných parametrů.

 1. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty.

 2. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených osm kritérií.

 3. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel v obci, kde působí knihovna.

 4. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".

Termíny

 1. Vítězná knihovna z minulého ročníku se může přihlásit do dalšího ročníku Bibliowebu, ale musí specifikovat, co se na jejích stránkách za uplynulý rok významného změnilo, aby je bylo možné posuzovat jako stránky nové. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním elektronické přihlášky (registrace ukončena) na webu SKIP, ve které uvedou název knihovny, URL stránek a údaj, zda stránky vytvořily samy nebo specializovaná firma. K přihlášce přiloží písemnou koncepci webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti - text by neměl přesáhnout 2500 znaků, nepoužívejte v něm, prosíme, tabelátor. Umístit do příslušného pole formuláře jej můžete zkopírováním z textového editoru) do 28. února 2019.

 2. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci čtenářů.

  • Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 4. 3. 2019 do 15.3.2019. Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
  • Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od 4. 3. 2019 do 15.3.2019 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.

  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2019 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 1. dubna 2019, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".

  • Změny vyhrazeny.
Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Úterý 29.01.2019 00:00 do
Pondělí 01.04.2019 00:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Biblioweb (portlet)

image001.png