Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Biblioweb Biblioweb 2016

Biblioweb 2016

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již sedmnáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.

Výsledky

Přehled výsledků (.xlsx)

Ve dnech 1. 3. 2016 až 14. 3. 2016 vyhodnotila odborná porota ve složení Mgr. Andrea Miranda, Ph.D. z Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze (předsedkyně poroty), Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně webové stránky 28 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček se svými spolupracovníky z TyfloCentra Brno, o.p.s.

Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základní úrovně přístupnosti a vystavení online katalogu, prošly webové stránky 27 knihoven.

Ve 2. kole bylo hodnoceno osm hlavních kritérií:

 • kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, , nabídky a ceník služeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence on-line katalogu)
 • aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů)
 • design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.)
 • možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.)
 • použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další)
 • sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb)
 • kvalita písemné koncepce webu
 • přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 59. Knihovny, kterých zástupci jsou zároveň členy hodnotící komise Bibliowebu, nebyly těmito porotci hodnoceny a mohly získat pouze průměrné hodnoty ostatních porotců. Spolu s kritériem pro přístupné webové stránky mohla knihovna docílit až 187 bodů.

 • V kategorii knihoven v obcích nad 30 tisíc obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se ziskem 148,5 bodů (absolutní vítěz), na druhém místě skončila Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se 147,5 body (druhá v celkovém pořadí). Třetí příčku obsadil Ústav vědeckých informací 2. LF Univerzity Karlovy v Praze (136,5 bodů).
 • V kategorii knihoven v obcích od 15 001 do 30 000 obyvatel byla nejúspěšnější Knihovna Václava Štecha Slaný se 137,5 bodů (3. v celkovém pořadí) před Městskou knihovnou Náchod (126,5 bodů) a Knihovnou Karla Dvořáčka - Vyškov (125,5 bodů).
 • V kategorii knihoven v obcích do 15 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna Dačice (131 bodů). Druhá v pořadí byla Městská knihovna Antonína Marka v Turnově, která získala pouze o půl bodu méně než vítězná knihovna této kategorie (130,5 bodů). Třetí příčku získala Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm (125,5 bodů).

V letošním ročníku soutěže Biblioweb jedna z knihoven zvítězila téměř ve všech hodnocených kategoriích. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se stala absolutním vítězem v letošním ročníku soutěže Biblioweb se součtem 148,5 bodů. Získala též zvláštní cenu Blind Friendly za nejlepší bezbariérový web knihovny. Upoutala porotu i v kategorii Sympatie porotců, kde získala 13, 5 z celkových 15 bodů.

Je potěšující, že kvalita webových stránek knihoven rok od roku vzrůstá, čímž se naplňuje jeden z hlavních cílů soutěže Biblioweb.

Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2016 se uskutečnilo 5. 4. 2016 na konferenci ISSS 2016 v Hradci Králové. Cenu ve výši 10 000,- Kč pro absolutního vítěze, Krajskou knihovnu F. Bartoše ve Zlíně věnovala Asociace krajů ČR. Ostatní ceny ve výši 5 000,- Kč věnoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Kontakt:

Mgr. Andrea Miranda (Fojtů), Ph.D.
Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze
Email: andrea.miranda@ruk.cuni.cz
Tel.: +420 224491541

5. 4. 2016

Podmínky soutěže

Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže Biblioweb 2016

 1. Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven, vysokých škol a odborných institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  1. Obsah stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, zřizovateli, nabídky a ceníku služeb, provozní doby, aktuálních informací z činnosti knihovny, existence on-line katalogu) /0-8 bodů/
  2. Aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů). /0-6 bodů/
  3. Design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.). /0-12 bodů/
  4. Komunikace s uživateli, zpětná vazba (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, přítomnost dotazníků a anket, reakce na dotazy, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.). /0-11 bodů/
  5. Použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další). /0-12 bodů/
  6. Sympatie komise (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb). /0-5 bodů/
  7. Přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele (heuristický test webových stránek vybraných pravidel z českých Pravidel přístupnosti a metodiky WCAG 2.0, doplněný uživatelským testem přístupnosti). /0-10 bodů/
  8. Celková koncepce webu (zpracována písemná koncepce webu a jakou má knihovna představu o budoucnosti svého webu). /0-5 bodů/
 2. Hodnocení proběhne ve dvou kolech, přičemž v 1. kole bude otestováno splnění základních znaků kritérií A a H. Pouze ty stránky, které základní znaky splní, budou ve 2. kole vyhodnoceny podle všech kritérií A až I.
 3. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena 0 až max. 12 body v závislosti na počtu kontrolovaných parametrů.
 4. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty.
 5. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených osm kritérií.
 6. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel v obci, kde působí knihovna.
 7. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".

Termíny

 1. Vítězná knihovna z minulého ročníku se může přihlásit do dalšího ročníku Bibliowebu, ale musí specifikovat, co se na jejích stránkách za uplynulý rok významného změnilo, aby je bylo možné posuzovat jako stránky nové. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním elektronické přihlášky na webu SKIP, ve které uvedou název knihovny, url stránek a údaj, zda stránky vytvořily samy nebo specializovaná firma. K přihlášce přiloží písemnou koncepci webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti - text by neměl přesáhnout 2500 znaků, nepoužívejte v něm, prosíme, tabelátor. Umístit do příslušného pole formuláře jej můžete zkopírováním z textového editoru) do 29. února 2016.
 2. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci čtenářů na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2016
  1. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 1.3.2016 do 14.3.2016. Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
  2. Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od 1.3.2016 do 14.3.2016 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
  3. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2016 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 4. dubna 2016, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
  4. Změny vyhrazeny.
Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Pátek 12.02.2016 00:00 do
Pondělí 04.04.2016 00:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Biblioweb (portlet)

image001.png