Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Biblioweb Biblioweb 2012

Biblioweb 2012

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již třináctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.

Ve dnech 18.2.2012 až 11.3.2012 zhodnotila odborná porota ve složení Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), Mgr. Andrea Fojtů z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, Stanislava Kavanová z Městské knihovny v Jevíčku a PhDr. Petr Škyřík z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně webové stránky 49 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele tradičně zajistil Mgr. Radek Pavlíček z TyfloCentra Brno, o.p.s., se svými spolupracovníky.

Hodnocení proběhlo dvoukolově, sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základních znaků čtyř ze sedmi kritérií, prošly webové stránky 25 knihoven.

Ve 2. kole bylo hodnoceno žádným až deseti body šest kritérií: kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání novinek, online předregistrace, rezervace a  prodlužování dokumentů), použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obrazových dat apod.) na stránkách, kvalita  písemné koncepce webu a přístupnost stránek pro handicapované uživatele. Za aktuálnost (7. kritérium) se mohlo získat 0 až 6 bodů, takže maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 66. Celkem tedy mohla knihovna docílit ve 2. kole až  264 bodů.

Do soutěže se zapojila řada knihoven z malých měst a obcí, proto byla opět vytvořena kategorie pro obce, v nichž žije maximálně 3 000 obyvatel. Úroveň jejich stránek však stále pokulhává za úrovní stránek větších knihoven. Svědčí o tom skutečnost, že do druhého kola se dostalo jen pět webů malých knihoven z šestnácti.

 • V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel zvítězila Městská knihovna Litvínov ,na druhém místě se umístila Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě a na třetím Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě .
 • V kategorii knihoven v obcích od 3 tisíc obyvatel do 20 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Česká Třebová  před Městskou knihovnou v Dačicích a Místní knihovnou Radotín.
 • V kategorii knihoven v obcích do 3 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna Jevíčko, druhá byla Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov a třetí Obecní knihovna v Chrustenicích.

Celkové pořadí ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.  TyfloCentrum Brno, o.p.s., vyhodnotilo stejně jako loni jako nejlepší webové stránky Městské knihovny Litvínov. Ty jako jediné získaly 9 bodů a byly oceněny zvláštní cenou "nejlepší bezbariérový web knihovny".

Letos poosmé hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím speciálních webových stránek. Vítězem se stala Místní knihovna Veselice, která získala téměř 1000 hlasů. Porazila tak Městskou knihovnu Znojmo, která nasbírala o 231 hlasů méně.

Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2012 se uskutečnilo 2.4.2012 na konferenci ISSS 2012. Asociace krajů ČR věnovala vítězům ceny v hodnotě 40 000,- Kč. 

Cenu veřejnosti věnovala firma Suweco v podobě poukazu v hodnotě 3000,- Kč na nákup předplatného časopisů dle vlastního výběru.

Výsledné pořadí

Kategorie Obec  Celkem bodů
2 Městská knihovna Česká Třebová 231
1 Městská knihovna Litvínov 229,5
1 Krajská knihovna Vysočiny 216,5
2 Městská knihovna Dačice 212,5
1 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 211,5
2 Místní knihovna Radotín 204,5
1 Masarykova veřejná knihovna Vsetín 201,5
3 Městská knihovna Jevíčko 199,5
2 Městská knihovna Rokycany 199
2 Městská knihovna Louny 189,5
1 Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 187,5
1 Městská knihovna Znojmo 187,5
1 Městská knihovna Chrudim 179
2 Městská knihovna Dobříš, příspěvková organizace 177,5
3 Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov 176,5
2 Městská knihovna Nový Bydžov 173
2 Městská knihovna Benešov 172
2 Městská knihovna Kunovice 168
1 Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. 155,5
3 Obecní knihovna v Chrustenicích 151,5
2 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 151
3 Místní knihovna Veselice 150,5
1 Městská knihovna Blansko 139,5
3 Místní knihovna v Černilově 138,5
2 Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 137

Hlasování veřejnosti

Místní knihovna Veselice 984
Městská knihovna Znojmo 753
Místní knihovna Radotín 659
Městská knihovna Česká Třebová 640
Městská knihovna Kunovice 362
Místní knihovna Bolatice 323
Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 246
Obecní knihovna Žihle 185
Obecní knihovna Mezirolí 168
Městská knihovna Bílovec 159
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 114
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 95
Místní knihovna v Černilově 78
Knihovna Boženy Benešové Napajedla 74
Městská knihovna Rokycany 71
Místní knihovna Valdice 70
Městská knihovna Litvínov 62
Městská knihovna Kladno  57
Obecní knihovna v Chrustenicích 56
Obecní knihovna Chrášťany 54
Místní knihovna Skomelno 49
Městská knihovna Jablonné v Podještědí 37
Městská knihovna Chodov 36
Městská knihovna Hlinsko 34
Městská knihovna Benešov 32
Městská knihovna Ostrov 31
Městská knihovna Chrudim 30
Krajská knihovna Vysočiny 23
Městská knihovna Dačice 23
Městská knihovna Louny 21
Knihovna Prostřední Svince 19
Místní lidová knihovna Lužany 18
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 17
Městská knihovna Rokycany-Regionální oddělení 15
Městská knihovna Blansko 14
Místní knihovna Libošovice 14
Obecní knihovna Branišovice 13
Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov 12
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 10
Městská knihovna Jevíčko 8
Městská knihovna Dobříš, příspěvková organizace 5
Městská knihovna Nový Bydžov 5
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší 5
Městská knihovna Velešín 3
Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. 2
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou 1
Obecní knihovna Paseka 1

Kompletní hodnocení (.xls)

Testování přístupnosti (.pdf)

Tisková zpráva (.doc)

Podmínky soutěže

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů vyhlašuje SKIP  třináctý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB. Ve své kategorii mohou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie je pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže

 1. Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven, vysokých škol a odborných institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  1. Kvalita obsahu stránek (šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na stránkách odborných knihoven, nabídka informací o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven)
  2. Aktuálnost (přítomnost indikátorů stáří, platnost odkazů).
  3. Design stránek (grafické zpracování,navigace aj.).
  4. Zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem (jazykové verze, online služby, infomail, ankety apod.) .
  5. Zda využívají technologie Webu 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, wiki, facebook, sdílení obrazových dat).
  6. Zda jsou přístupné pro handicapované uživatele. Vodítkem pro testování jsou česká Pravidla přístupnosti (www.pravidla-pristupnosti.cz) a  WCAG 2.0 (www.blindfriendly.cz/wcag20)
  7. Zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu a jakou má představu o budoucnosti svého webu.
 2. Hodnocení proběhne ve dvou kolech, přičemž v 1. kole bude otestováno splnění základních znaků kritéria a, d, e a f. Pouze ty stránky, které základní znaky splní, budou zhodnoceny podle všech znaků kritéria a až g ve 2. kole.
 3. Každé kritérium kromě kritéria b  bude ohodnocena 0 až 10 body,  kritérium b 0 až 6 body.
 4. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty .
 5. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených sedm kritérií.
 6. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota.
 7. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel ve městě, kde působí knihovna.
 8. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".
 9. Stránky bude moci opět posuzovat laická veřejnost na adrese, která bude aktivní v období, kdy bude stránky hodnotit porota.
 10. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním elektronické přihlášky na webu SKIP, ve které uvedou název knihovny, url stránek a údaj, zda stránky vytvořily samy nebo specializovaná firma. K přihlášce přiloží  písemnou koncepci webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti - text by neměl přesáhnout 2500 znaků, nepoužívejte v něm, prosíme, tabelátor. Umístit do příslušného pole formuláře jej můžete zkopírováním z textového editoru) do 17. února 2012.

Příjem přihlášek byl ukončen.

 1. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci čtenářů vyplněním elektronického formuláře. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 18.2.2012 do 11.3.2012 Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 2. Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od  18.2.2012 do 11.3.2012 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 3. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2012 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 2. dubna 2012, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
 4. Změny vyhrazeny.

Termíny

 1. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním elektronické přihlášky na webu SKIP, ve které uvedou název knihovny, url stránek a údaj, zda stránky vytvořily samy nebo specializovaná firma. K přihlášce přiloží  písemnou koncepci webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti - text by neměl přesáhnout 2500 znaků, nepoužívejte v něm, prosíme, tabelátor. Umístit do příslušného pole formuláře jej můžete zkopírováním z textového editoru) do 17. února 2012.
 2. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci čtenářů na http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBMC12.frm
 3. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 18.2.2012 do 11.3.2012 Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 4. Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od  18.2.2012 do 11.3.2012 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 5. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2012 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 2. dubna 2012, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
 6. Změny vyhrazeny.

Záštita Asociace krajů 2012Záštitu nad soutěží BIBLIOWEB přijala Asociace krajů ČR

Asociace krajů

Předcházející ročníky

Biblioweb 2011
Biblioweb 2010
Biblioweb 2009

Biblioweb 2008
Biblioweb 2007
Biblioweb 2006
Biblioweb 2005
Biblioweb 2004
Biblioweb 2003
Biblioweb 2002

Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Pátek 27.01.2012 00:00 do
Pátek 17.02.2012 00:00
Jméno
Kontaktní telefon 475 200 045
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Asociace krajů

Biblioweb (portlet)

image001.png