Nacházíte se zde: Úvod Regiony 02 Středočeský region Členství Poplatky a registrace

Poplatky a registrace

Registrace:

V případě zájmu o členství ve středočeském SKIPu nás zkontaktujte na adrese tauberova@knihovna-se.cz nebo asafra3@gmail.com.
V případě písemné komunikace korespondenční adresa je:
Alena Šafránková
Do Hůry 42, Všestary
251 63 Strančice
V přihlášce uveďte, zda máte zájem o členství idividuální či kolektivní (více na http://www.skipcr.cz/clenstvi/kdo-se-muze-stat-clenem-skip-1).
Vaše přihláška je považována za závaznou po jejím písemném potvrzení a následném uhrazení členského poplatku.
přihláška pro individuálního člena - formulář
přihláška pro kolektivního člena - formulář

Jak platit příspěvky:

K úhradě členského příspěvku individuálního člena může dojít několika způsoby.
1. zasláním na účet č. 1408902504/0600 u GE Capital Bank. Jako variabilní číslo uveďte své variabilní číslo, které Vám bylo sděleno při potvrzení členství, příp. své jméno.
2. zasláním v obálce na adresu hospodářky Aleny Šafránkové, Do Hůry 42, Všestary, 251 63 Strančice. Po jejich obdržení Vám bude zaslán doklad o zaplacení.
3. osobně při Novoročním SKIPování či při valné hromadě
Členský příspěvek je vždy splatný do 30.6. daného roku.
Členský příspěvek kolektivního/institucionálního člena se hradí na účet na základě vystavené faktury.
Fakturační adresa je:
SKIP Střední Čechy 02
Masarykovo nám. 83
251 01  Říčany
číslo účtu 1408902504/0600
Ge Money Bank
Výše členského poplatku se odvíjí podle počtu zaměstnanců.
Členský příspěvek je splatný do 31.3. daného roku.

Výše poplatků:

do 1 zaměstnance 450,- Kč
2 - 5 zaměstnanců 900,- Kč
6 - 10 zaměstnanců 1700,- Kč
11 - 20 zaměstnanců 2 500,- Kč
21 - 50 zaměstnanců 4 050,- Kč
51 - 100 zaměstnanců 7 900,- Kč
nad 100 zaměstnanců 13 500,- Kč
Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce