Nacházíte se zde: Úvod Regiony 02 Středočeský region Členství Benefity - o SKIPu v několika bodech

Benefity - o SKIPu v několika bodech

Legislativa a dotace:

 • legislativní změny a dopad na knihovny
 • knihovní zákon
 • angažování v oblasti autorských práv
 • prosazování dotačních programů (VISK, K 21, RF, PIK, Česká knihovna)

 

Vzdělávací činnosti:

 • čtenářství, jeho význam a podpora
 • dramatická a informační výchova
 • personální management
 • marketing v knihovnách, PR v knihovnách
 • právnické minimum pro manažery
 • krádeže v knihovnách, archivech a muzeích
 • klimatizace v knihovnách, archivech a muzeích
 • knihovny, archivy a muzea v digitálním světě
 • lektorské dovednosti
 • komunitní knihovna
 • setkávání knihovníků

 

Ceny a soutěže:

 • Noc s Andersenem
 • Březen – měsíc (knihy, internetu) čtenářů
 • Týden čtení
 • Kde končí svět
 • Týden knihoven
 • Velké říjnové společné čtení
 • Den pro dětskou knihu
 • Kniha mého srdce
 • Biblioweb
 • Kamarádka knihovna
 • Knihovna roku …
 • Magnesia litera – Cena čtenářů
 • Cena českých knihovníků
 • Regionální a sekční ocenění

 

Další a různé:

 • vzdělávací akce a konference
 • výstavba a rekonstrukce knihoven
 • kopie obálek a anotací do on-line katalogů knihoven

 

Členství ve SKIPu:

 • institucionální člen
  • členem se stává knihovna jako instituce, kterou zastupuje statutární zástupce či jím pověřená osoba
  • díky SKIPu je pak knihovna zastoupena ve svazu zaměstnavatelů (Unie zaměstnavatelských svazů)
  • SKIP se může stát odborným prostředníkem při problémech mezi knihovnou a jejím zřizovatelem
  • možnost stahovat si kopie obálek knih do katalogu
 • individuální člen
  • členem se stává fyzická osoba (knihovník, informační pracovník, i bývalý zaměstnanci knihoven)
  • člen získává výhody při přihlašování na akce a zájezdy (členové mají přednost)
  • člen získává finanční výhody a slevy při účasti na akcích a zájezdech a na vzdělávacích akcích
  • člen má možnost ovlivnit dění v oboru
  • možnost účastnit se zahraničních stáží
  • hlasovací právo v orgánech SKIP a možnost ovlivnit, co se ve spolku bude dělat
  • možnost seberealizace

 

A proč mnozí z nás jsou ve SKIPu?

 • profesní zisk
 • profesní sounáležitost
 • úcta k profesi, stavovská čest
 • možnost něco změnit a něčeho dosáhnout
 • příležitost se setkávat se zajímavými lidmi
 • osobní růst:
 • kariérní růst
 • přehled v oboru
 • příležitost k dalšímu odbornému vzdělávání
 • příležitost výměny zkušeností, nápadů, inspirace
Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce