Nacházíte se zde: Úvod Regiony 02 Středočeský region Členství O SKIPu v několika větách

O SKIPu v několika větách

Knihovnické spolky a sdružení existují v mnoha zemích světa a jsou nedílnou součástí knihovnického systému i života knihovníků. V některých zemích (USA, Velká Británie, Německo) mají dlouhou historii, během které se staly důležitými iniciátory rozvoje knihoven. V době komunistického režimu byla většina spolků v Československu zrušena a byly nahrazeny povinnými organizacemi v rámci KSČ (SSM atd.). Toto přerušení vývoje způsobilo hlubokou trhlinu nejen v knihovnictví samotném, ale v celkovém společenském životě lidí jako občanů i lidí jako pracovníků a zaměstnanců. Porevoluční doba byla ve znamení snahy o navázání na bohatou tradici profesionální a spolkové činnosti knihovníků, avšak čtyřicetileté absentování (vyjma let 1968,1969) nejde přeskočit ze dne na den. Za posledních dvacet let se však ze SKIPu stal stabilně fungující spolek knihovníků a informačních pracovníků, který se podílí na rozvoji knihovnického oboru a jeho propagaci na veřejnosti, a který je založen na dobrovolnické bázi (99% činností vzniká díky aktivitě, ochotě a nadšení jeho členů).

     V široké oblasti vlivu a zájmů SKIPu najdeme kulturní, vzdělávací i zábavné akce, kterých se účastní knihovny napříč republikou. Zároveň SKIP hájí zájmy knihoven, knihovníků a veřejnosti v Parlamentu a na vládní úrovni a lobuje na všech úrovních veřejné správy. Zabývá se problémy a změnami v legislativě, připomínkuje nové zákony, prostřednictvím dotačních programů napomáhá finančně podporovat rozvoj a činnost knihoven, vyhlašuje či spolupodílí se na čtenářských a literárních soutěžích a anketách. SKIP je také representantem českých knihovníků v České republice i v zahraničí a navazuje a udržuje mezinárodní styky a kontakty (IFLA, ELBIDA). SKIP umožňuje a podporuje zahraniční stáže, studijní i rekreační zájezdy svých členů.

     Je důležité znovu upozornit, že veškeré tyto činnosti vznikají díky dobrovolné aktivitě členů. Z toho je zřejmé, že SKIP je tedy ještě něco více než jen profesní organizace, která hájí zájmy členů.  Členství ve SKIP totiž nenabízí jen profesní růst, ale je zde silný i osobní, lidský potenciál. Hrají zde roli takové lidské pocity či potřeby jako radost z práce, touha vytvořit něco prospěšného, možnost scházet se, postěžovat si i se pochlubit, dostat dobré rady i druhým poradit a také pocity hrdosti a sounáležitosti.

     SKIP je ten, který propaguje knihovnictví na veřejnosti, aby si uvědomila, že přestože nás, knihovny a knihovníky, nutně k životu nepotřebují, tak že s námi, knihami, knihovnami a jejich knihovníky, je ten život mnohem bohatší. SKIP je ten, kdo vymýšlí a realizuje zábavné akce, aktivity, ankety, do kterých se zapojují knihovny v celé republice, ačkoli samy nejsou členy. Protože nám všem jde přeci o totéž. Mít krásné reprezentativní budovy knihoven, širokou nabídku knih na regálech, velkou čtenářskou základnu a hlavně spokojené čtenáře, kteří knihovnu rádi navštěvují. Bez aktivity a vzájemné pomoci to však často nejde. Pomoc může být jak ve formě spolupráce, připojení se či vytvoření, vymyšlení nového, tak ale i ve formě finančního příspěvku. Bez finančních příspěvků členů (a samozřejmě darů, dotací a sponzorů) by tahle široká paleta aktivit totiž nebyla.

     Pokud jste dočetli až sem, prosíme Vás, abyste se zamysleli nad tím, jestli SKIP přeci jen nestojí za Vaši podporu, podporu lidskou i finanční. Vaši podporu jako člena, spolupracovníka, ale třeba i jako inovátora a hybatele. Možnosti jsou tu mnohé, pestré a barevné. Členství ve SKIPu je možno dvojím způsobem: členství institucionální, kde členem se stává knihovna jako instituce v čele s jejím statutárním zástupcem, a  členství individuální, kde členem se stává každý zájemce z řad knihovníků a informačních pracovníků a také i bývalých zaměstnanců knihoven. Každý z typů členství s sebou nese různé výhody.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce