Stravování

Stravování si účastníci zajišťují individuálně.

Pro všechny účastníky proběhne 13. 6. Společenský večer spojený s rautem v Klementinu.

Občerstvení v průběhu celé akce zajištěno zdarma v rozsahu - káva, čaj, voda.

Akce dokumentů

Ministerstvo kultury

albertina2.jpg

Anopress

CEIBA

cosmotron.jpg

Ebsco.gif

eReading_m130.png

exon_m130.png

INTEBO

kpsys_m.jpg

lanius.gif

ok_logo_130px_sirka.png

ORISlogo130.png

scanservice_m130.png