Program

Knihovna věc veřejná – celostátní kulatý stůl

Čtvrtek 13. června

prezence: od 8,30 – 10.00 hod
zahájení: 10.00
předpokládaný konec: 12.00 hod

Program moderuje: Jan Pokorný - český novinář, publicista, rozhlasový redaktor a televizní moderátor. Ředitel zpravodajství Zpravodajského serveru Českého rozhlasu iROZHLAS.cz

Valná hromada

Čtvrtek 13. června 10. valná hromada SKIP

prezence: od 8,30 – 10.00 hod
zahájení: 13.00 hod
předpokládaný konec zasedání: 17,00 hod

Program moderuje: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. a PhDr. Vít Richter

 • Zahájení, schválení programu valné hromady
 • Volba komisí (mandátová, volební, návrhová)
 • Zdravice zahraničních knihovníků a hostů
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva o činnosti
 • Zpráva o hospodaření
 • Zpráva dozorčí komise
 • Diskuse ke zprávám
 • Představení kandidátů na funkce předsedy, členů VV, dozorčí komise
 • Volby

Přestávka na občerstvení

 • Návrh Programového prohlášení na léta 2019 – 2021, diskuse
 • Návrh k členským příspěvkům, diskuse
 • Návrh na změnu stanov, diskuse
 • Diskuse
 • Vyhlášení výsledků voleb
 • Usnesení a závěr

Společenský večer v Klementinu

Zahájení: 19,00 hod, vstup na pozvánky od 18,45 hod
Moderuje: Mgr. Zlata Houšková

Program

 • Předávání Ceny českých knihovníků
 • Hudební vystoupení
 • Raut, volná zábava

Závěr večera: 23,00 hod

Konference Architektura a výstavba knihoven

prezence: od 8,30 hod
zahájení: 9,30 hod
předpokládaný konec zasedání: 13,30 hod

Program moderuje: Mgr. Filip Šenk, Ph.D. (1981) studoval dějiny umění a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Faculty of Arts and Social Sciences Lancaster University (UK). Ve své vědecké práci se věnuje především moderní a současné architektuře a umění 20. a 21. století. Přednáší dějiny umění a architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity a FAMU v Praze. Vedle odborných publikací v českých i zahraničních časopisech se věnuje psaní o současném umění pro veřejná média, několik let psal výtvarné recenze pro Lidové noviny. Je členem Interdisciplinárního semináře topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a FUA TUL.

Nicolas Beudon je ředitelem nového kulturního centra "7 lieux" v Bayeux, které bylo otevřeno v únoru letošního roku. Zajímá se o nové způsoby kulturního vyžití, o současné trendy v oblasti kultury. Patří k nové generaci knihovníků, která se snaží znovu definovat úkoly veřejných knihoven v současné společnosti. Podílí se na dalším profesním vzdělávání knihovníků, které seznamuje s těmito inovativními přístupy. Je autorem knihovnického blogu Le Recueil factice, věnovaného uvedeným tématům.

 • Anja Flicker – Design thinking při tvorbě koncepce knihovny (.pdf, .pptx)

Anja Flicker je od roku 2010 ředitelkou Městské knihovny ve Würzburgu. Studium absolvovala v roce 1992 na Vysoké knihovní a dokumentační škole v Kolíně jako diplomovaná knihovnice. Od roku 1993 pracovala v Městské knihovně v Mnichově, později pak jako zástupkyně ředitele Městské knihovny v Bogenhausenu. V letech 2001 – 2010 působila v soukromém sektoru v oblasti managementu znalostí. Tyto zkušenosti, především metody a principy managementu a bilance znalostí, využívá v práci v knihovně ve Würzburgu. Krom toho pracuje i jako docentka a vystupuje jako referentka na kongresech a symposiích. Od roku 2013 je Anja Flicker členkou International Network of Emerging Library Innovators (INELI) nadace Billa & Melindy Gatesových.

Jakub Pacześniak je hlavní projektový specialista v Institutu knihy v Krakově, odpovídá za programy pro veřejné knihovny a propagaci polské literatury v rámci Vyšehradské skupiny, organizuje konferenci Nová knihovna, je expertem Ministerstva kultury a národního dědictví, je básníkem a překladatelem české literatury. Jeho příspěvek se bude věnovat mnohaletému programu na podporu výstavby polských knihoven, který financuje polský stát.

Přestávka: 11.00 hod

Lucia Falbová je vedoucí Slovenské informatické knihovny na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, Henrieta Gábrišová je odbornou pracovnicí této knihovny. Akademické knižnice, rovnako ako verejné, sa prispôsobujú novým trendom a tiež požiadavkám svojich používateľov. Dôležitým faktorom je záujem o realizovanie zmien a inovácií na strane knižnice a získanie podpory u svojich zriaďovateľov. Vo svete vieme nájsť množstvo príkladov, ktoré môžeme označiť za pozitívne prípady uplatnenia nových trendov v oblasti architektúry a dizajnu knižníc a môžeme z nich čerpať inšpiráciu. Príspevok sa zameriava na špecifiká používateľov akademických knižníc, spôsoby zisťovania ich potrieb a očakávaní a priblíženie niektorých trendov z oblasti dizajnu knižníc a spôsoby využitia priestorov v knižniciach. Venuje sa aj príkladom z praxe.

Naděžda Andrejčíková je jednatelkou společnosti Cosmotron Bohemia s.r.o., přednáší na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Neustále zrychlující se vývoj nových technologií má čím dál větší vliv na uživatele, určuje jejich požadavky a očekávání. Obzvláště nastupující generace vnímají technologie a jejich možnosti jako zcela přirozenou součást každodenního života, přičemž nezkoumají, proč je to tak nebo jinak, či jak přesně funguje konkrétní věc. Služby a možnosti, které nabízí běžný život, automaticky očekávají i v knihovně. Nové technologie přinesly do knihoven nejen počítače, internet a elektronické zdroje, ale mnohem víc. Jak mohou technologie přispět ke zkvalitnění a rozšíření služeb knihoven pro uživatele? Jak a které technologie využít tak, aby sloužily nám a ne my jim? Na co si dávat pozor při integraci informačních systémů a služeb? Proč mohou být technologie i obrovskou zátěží? Přijďte si poslechnout odpovědi v našem příspěvku!

Roman Dub je ředitelem Městské knihovny v Písku. Od rozhodnutí o stavbě k zahájení provozu. Výstavba Městské knihovny Písek z hlediska hledání nových příležitostí rozvoje a rozšíření kulturních, vzdělávacích, komunitních i komerčních služeb na pozadí procesu výstavby.

Lenka Dostálová působí v Moravské zemské knihovně. Základní myšlenkou Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (zkráceně VRK) je proměna veřejných knihoven v moderní, kulturní, vzdělávací a komunitní centra obcí. Hlavním posláním je být k ruce všem zřizovatelům knihoven a knihovníkům, kteří budou chtít své knihovny zlepšovat. Metodické centrum nabízí poradenství nejen v oblasti výstavby či rekonstrukce knihovny, ale i interiérového designu. Nezbytnou součástí činnosti centra je konzultace a poradenství v oblasti poskytovaných služeb a funkcí knihoven obcí.

Tlumočení bude zajištěno.

Akce dokumentů

Ministerstvo kultury

albertina2.jpg

Anopress

CEIBA

cosmotron.jpg

Ebsco.gif

eReading_m130.png

exon_m130.png

INTEBO

kpsys_m.jpg

lanius.gif

ok_logo_130px_sirka.png

ORISlogo130.png

scanservice_m130.png