Registrace

obecni_dum_9955.jpgRegistrace nutná pro všechny akce. Vložné Konference Architektura a výstavba knihoven je s účastnickým poplatkem 500 Kč pro členy SKIP /pro nečleny SKIP 800 Kč/.

Registrace na valnou hromadu byla ukončena, případnou přihlášku na konferenci Architektura knihoven zašlete písemně nebo e-mailem (s uvedením všech potřebných údajů: jméno, pracoviště, adresa, členství ve SKIP - člen platí 500,- Kč , nečlen 800,- Kč)  na adresu:

Bedřiška Štěpánová

bedriska.stepanova@nkp.cz

Sekretariát SKIP ČR
Mariánské náměstí 190/5
110 01 Praha 1

Pokyny k platbě a potvrzení přihlášky

Účastnický poplatek musí účastníci uhradit převodem na účet SKIP do 30. 4. 2019!

Číslo účtu SKIP je 1937675319/0800.

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte své jméno, příjmení a město/obec.

Máte-li zájem o vystavení faktury, pošlete prosím své fakturační údaje Aleně Kvasničkové na adresu VVSKIP@seznam.cz.

Účast na společenském večeru v Klementinu k odborné konferenci Architektura a výstavba knihoven je podmíněna uhrazením registračního poplatku.

Tyto údaje od nás společně s potvrzením přihlášky obdržíte také e-mailem. E-mail s potvrzením je zasílán bezprostředně po vyplnění a odeslání přihlášky. V případě, že Vám nebude v pořádku doručen, kontaktujte prosím sekretariát SKIP (kol. Bedřiška Štěpánová, e-mail bedriska.stepanova@nkp.cz, tel. 221 663 379), údaje Vám budou zaslány znovu.

Akce dokumentů

Ministerstvo kultury

albertina2.jpg

Anopress

CEIBA

cosmotron.jpg

Ebsco.gif

eReading_m130.png

exon_m130.png

INTEBO

kpsys_m.jpg

lanius.gif

ok_logo_130px_sirka.png

ORISlogo130.png

scanservice_m130.png