Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Členství Výhody pro členy

Výhody pro členy

Kromě výhod pro členy SKIP určených pro členy ze všech regionálních organizací pražská organizace nabízí ještě řadu dalších výhod. U všech výhod platí, že k jejich čerpání je potřeba včas platit členské příspěvky. Stručnou charakteristiku jednotlivých výhod najdete níže.

Všechny informace k aktuálním akcím, stipendiím apod. jsou uveřejňovány v Aktualitách pražského výboru SKIP na tomto webu nebo v elektronické konferenci (více info viz O nás - Kontakty).

Odborné semináře

Pražská organizace SKIP pořádá odborné akce na aktuální témata, například diskusní setkání na různá témata z knihovnicko-informační praxe v rámci cyklu SKIP pro praxi nebo odborné semináře (například v roce 2011 byly uspořádány semináře Organizace sběru dat do RIV a Závazky čtenářů vůči knihovnám).

Exkurze

Pražská organizace SKIP pro své členy pravidelně (obvykle desetkrát ročně) pořádá exkurze do knihoven a jiných informačních institucí v Praze a blízkém okolí. Členové pražské organizace SKIP mají na exkurzích možnost získávat nové kontakty a navazovat spolupráci či návštěvy knihoven využít k inspiraci pro možná vylepšení ve své vlastní instituci. Knihovnicko-informační program je navíc na některých exkurzích obohacen o kulturní či jiné zážitky. Exkurzí se mohou účastnit jak individuální členové pražské organizace SKIP, tak zaměstnanci institucionálních členů. Na exkurze jsou zváni i studenti pražských knihovnicko-informačních škol a díky tomu exkurze slouží i k propojení teorie a praxe.

Institucionálním členům pražské organizace SKIP navíc nabízíme odbornou pomoc při zajišťování exkurzí v pražských knihovnách (pro zahraniční studenty apod.). Jedná se především o doporučení knihoven vhodných k návštěvě (včetně kontaktních osob) a konzultace v této oblasti. Máte-li o využití této nabídky zájem, prosím kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou (vladana.pillerova@nkp.cz).

Pracovní stáže

SKIP jako celek nabízí svým kolektivním členům příspěvek na pracovní stáže, konkrétně proplacení nákladů na dopravu. Pražská organizace SKIP nabízí příspěvek i individuálním členům pražského regionu SKIP, a to v maximální výši 1 000 Kč. Kontaktní osobou je Mgr. Lenka Maixnerová (maixnero@nlk.cz).

Knihovnický zájezd

Bezprostředně před zahájením Týdne knihoven pořádá pražská organizace SKIP pro své členy několikadenní knihovnický zájezd, na němž mají účastníci možnost poznat řadu historických a kulturních zajímavostí v naší zemi a někdy i v zemích sousedních a zúčastnit se knihovnického happeningu. Zájezdu se mohou zúčastnit individuální členové, zaměstnanci institucionálních členů i další zájemci, přičemž nejnižší cenu platí individuální členové, mírně vyšší zaměstnanci institucionálních členů a nejvyšší pak další zájemci.

Odborné akce mimo SKIP

Pražská organizace SKIP nabízí svým individuálním členům i zaměstnancům členů institucionálních finanční podporu účasti na domácích či zahraničních odborných akcích (konferencích, seminářích, workshopech apod.).

Divadelní představení

Pražská organizace SKIP své členy obvykle čtyřikrát ročně (většinou dvakrát na jaře a dvakrát na podzim) zve na divadelní představení. Individuální členové pražské organizace SKIP mají slevu ve výši 100 Kč na jednu vstupenku. Zaměstnanci institucionálních členů SKIP nárok na slevu nemají, mohou se však v případě zájmu rovněž – stejně jako například rodinní příslušníci či přátelé členů – divadelního představení zúčastnit.

Literární vycházky

Individuální členové i zaměstnanci institucionálních členů se mohou účastnit literárních vycházek, které pražská organizace SKIP pořádá obvykle dvakrát ročně. Jedná se o vycházky s průvodcem, které účastníkům umožní poznat z jiného úhlu pohledu místa, kterými mnohdy často procházejí, ale nemají čas je prozkoumat blíže. Účast na těchto skupinových akcích je často výhodná i finančně (například je-li součástí vycházky návštěva muzea, může být uplatněno zlevněné vstupné apod.).

Výstavy

V případě konání výstav vztahujících se k tématům souvisejícím s knihami, knihovnami či informacemi pořádá pražská organizace SKIP jejich společné prohlídky. Jsou určeny pro individuální členy i zaměstnance institucionálních členů. Obvykle se na výstavách platí zlevněné vstupné a navíc se může jednat o komentované prohlídky.

Svět knihy Praha

Individuální členové a zástupci institucionálních členů, kteří se daný rok zúčastní regionální konference pražské organizace (obvykle se koná v březnu), získávají zdarma voucher na vstupenku na veletrh Svět knihy Praha (koná se v květnu).

Předvánoční (pod)večer

V prosinci pořádá pražská organizace SKIP pro své členy předvánoční (pod)večer. Obvykle se koná v prostorách Klementina a je – podle konkrétního data konání – zaměřen mikulášsky či již vánočně.  Součástí (pod)večera je vždy také kulturní vložka, například zpěv koled nebo předčítání z vánočně laděných literárních děl.

Elektronická konference

Kromě elektronické konference všech členů SKIP z celé republiky využívá pražská organizace SKIP ještě svou vlastní konferenci. Jejím prostřednictvím jsou – vedle webu pražské organizace a skupiny na Facebooku – členové pražské organizace informováni o aktuálních nabídkách akcí. Členové ji zároveň mohou využít k zasílání zpráv, které mohou být přínosné pro další členy, popř. k diskusi o aktuálních odborných tématech.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce