Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Sekce vzdělávání Kontakty

Kontakty

Brno Martin Krčál Kabinet informačních studií a knihovnictví MU krcal@phil.muni.cz
Brno Adéla Dilhofová Moravská zemská knihovna adela.dilhofova@mzk.cz 420 541 646 125
České Budějovice Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz 420 386 111 211
Havlíčkův Brod Irena Brezovic Krajská knihovnaVysočiny Havlíčkův Brod brezovic@kkvysociny.cz 420 569 400 496
Hradec Králové Bohdana Hladíková Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové bohdana.hladikova@svkhk.cz 725 557 463
Karlovy Vary Jitka Svobodová Krajská knihovna Karlovy Vary svobodova@knihovnakv.cz
420 353 234 542
Kladno Radek Liška Středočeská vědecká knihovna v Kladně liska@svkkl.cz 420 312 813 138
Liberec Michaela Staňková Krajská vědecká knihovna v Liberci stankova@kvkli.cz
Liberec Jaroslava Starcová Krajská vědecká knihovna v Liberci starcova@kvkli.cz 420 482 412 132
Olomouc Zdenka Daňková Vědecká knihovna v Olomouci zdenka.dankova@vkol.cz
585 222 375
774 664 647
Olomouc Lucie Soukopová Vědecká knihovna v Olomouci lucie.rysnerova@vkol.cz
Opava Jindra Planková Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě jindra.plankova@fpf.slu.cz
Ostrava Marie Šedá Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě seda@svkos.cz 420 596 118 812
Ostrava

Petra Ševčíková

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.

sevcikova@svkos.cz

Pardubice Tereza Freudlová Krajská knihovna v Pardubicích t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
466 531 252
725 988 951
Plzeň Anna Vyčítalová Knihovna Západočeské univerzity v Plzni avycital@uk.zcu.cz
Plzeň
Hana Hendrychová
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ovok2@svkpl.cz 420 377 306 640
Plzeň Miloslava Faitová Západočeská univerzita Plzeň faitova@uk.zcu.cz +420 377 637 700/701
Praha Zdenka Kloučková Státní technická knihovna Z.Klouckova@stk.cz 420 221 663 478
Praha Lukáš Dlabač Městská knihovna Praha lukas.dlabac@mlp.cz 222 113 417, 734 860 913
Praha Alexandra Laubová Městská knihovna Praha alexandra.laubova@mlp.cz 222 113 316, 737 266 707
Praha Eva Dostálková Národní knihovna ČR eva.dostalkova@nkp.cz
Praha Eva Lesenková Národní lékařská knihovna lesenkova@nlk.cz
Praha Helena Bouzková Národní lékařská knihovna bouzkova@nlk.cz
Praha Barbora Drobíková Ústav informačních studií a knihovnictví Barbora.Drobikova@ff.cuni.cz
Praha

Kateřina Nekolová

Národní knihovna ČR

Katerina.nekolova@nkp.cz
Praha Radka Římanová Ústav informačních studií a knihovnictví

Radka.Rimanova@ff.cuni.cz

Ústí nad Labem Zdeňka Andree Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem andree@svkul.cz (+420 475 209 126, linka 154
Zlín Jana Tomancová Krajská knihovna Františka Bartoše tomancova@kfbz.cz +420 573 032 509 / 731 519 226
Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce