Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Sekce vzdělávání

Sekce vzdělávání SKIP

Dne 19. února 2002 schválil výkonný výbor SKIP ustavení nové odborné sekce: Sekce vzdělávání. Sekce je zároveň poradním orgánem Národní knihovny ČR pro otázky mimoškolního oborového vzdělávání

Předseda sekce:

Roman Giebisch
Národní knihovna ČR
email roman.giebisch@nkp.cz
+420-221-663-333

Tato sekce je pokračovatelem Výukového centra MOLIN a přebírá jeho činnost a funkce.

Hlavní cíle sekce vzdělávání:

 • organizování vzdělávacích aktivit pro odbornou veřejnost v ČR
 • organizování seminářů, konferencí, workshopů a jiných společných akcí zaměřených na problematiku dalšího vzdělávání knihovníků, včetně aktivit mezinárodních
 • koordinace a integrace vzdělávacích aktivit pro knihovníky v ČR
 • zlepšení přístupu k informacím o kontinuálním odborném vzdělávání pro nejširší odbornou veřejnost
 • tvorba standardů v oblasti kontinuálního odborného vzdělávání a systému evaluace vzdělávacích akcí
 • podpora distančních forem vzdělávání
 • postupná tvorba a naplňování koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků všech typů knihoven v České republice

Výsledkem těchto snah by mělo být zvýšení kvality a zajištění flexibility knihovních služeb a jejich přizpůsobení službám knihoven zemí EU
Aktuální úkoly sekce

 • koordinace vzdělávacích aktivit a navazování kontaktů s potenciálními partnerskými organizacemi a institucemi
 • tvorba a údržba webové stránky sekce
 • postupné vytvoření standardů kurzů a systému odborné certifikace jejich obsahu
 • vytváření širokého okruhu kvalifikovaných lektorů pro nejrůznější typy vzdělávacích akcí a budování databáze kontaktů
 • zpracování koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR a její provázání se mzdovou oblastí a možnostmi kariérního růstu
 • Součástí SV je dnes již 14 regionálních center dalšího vzdělávání knihovníků

Vítáme každého zájemce o práci v sekci !!!

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce