Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK

Soutěž MARK 2019

— Kategorie: ,

Dne 3. října 2019 byl při slavnostním udílení cen Knihovna roku vyhlášen také výsledek soutěže o titul MARK 2019. Ten uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Mezi hodnotící kritéria patřily

- originalita, inovativnost
- realizovatelnost
- míra užitečnosti
- míra přínosu širší komunitě

V jubilejním 10. ročníku soutěže byla jako nejlepší mezi devíti
nominovanými vybrána Bc. Hana Pietrová z Knihovny Třinec.

V roce 2014 nastoupila Hana Pietrová do Knihovny Třinec na pozici
knihovnice v Knihovně pro mladé1 (dále také jako „Mklub“) s úkolem vést
Informační centrum pro mladé (ICM)2. V té době Mklub své služby
soustředil na tuto cílovou skupinu především skrze literaturu. Z pohledu
vedení knihovny bylo v té době vše v ideálním stavu. Hana však svým
entuziasmem, přístupem a zkušenostmi ukázala, že knihovna může mít i
mnoho dalších rozměrů a vrstev.

S jejím příchodem se postupně začal přetvářet prostor Mklubu na otevřené
komunitní centrum, které, především skrze Hanu, ukazovalo mladým lidem,
že tohle je jejich místo, že knihovna může jejich odrazovým můstkem k
další (sebe)realizaci a může dopomoci proměně celého města, a v
dlouhodobém horizontu mohou mít svými aktivitami vliv na pozitivní změny
ve společnosti.

Hana Pietrová je kromě práce v třinecké knihovně zapojena v různých
dalších neziskových projektech jako účastník, pomocník, koordinátor,
dobrovolník. Veškeré své zkušenosti vzájemně snoubí a využívá napříč
svými aktivitami, ne jinak je tomu v práci pro třineckou knihovnu.
Za dobu jejího působení tak vzniklo unikátní dobrovolnické centrum Dobro
K3, zaměřené výhradně na mladé lidi a mimo jiné zastřešuje Radu mládeže
Třinec3.

Její osobnost a potřeba být u toho vytváří z knihovny místo vzájemného
propojování a spolupráce, což je vidět na akcích a projektech, které z
knihovny míří směrem ven. Vede festival Jeden svět Třinec, pořádá Živé
knihovny, rozšiřuje nabídku knihovnických lekcí o témata, která rezonují
společností (fake news, dezinformace, klimatické změny a další) a v
tomto výčtu bychom mohli pokračovat. Důležité však je, že nikdy sama
sebe nestaví do popředí, ale vždy dává příležitost a možnost zazářit a
ukázat se těm, pro které to všechno dělá - mladým lidem. V nich totiž
objevuje skrytý potenciál a dává jim šanci, kterou by třeba jinde
nedostali, protože jsou příliš stydliví nebo zakřiknutí, jejich rodina
nebo oni sami se nacházejí ve špatné sociální situaci či jsou jiné
sexuální orientace a jejich okolí to není schopno naplno přijmout.
Pokud bychom hledali nějakou definici nebo modelový příklad knihovníka
pro 21. století, který definuje moderní knihovnu jako otevřený prostor
pro všechny bez rozdílů, tak předlohu najdeme právě v Haně Pietrové.

Nominace v roce 2019
Bc. Erika Koukalová, Městská knihovna Hulín
Nominaci poslala: Jarmila Zakravačová

Bc. Vladimir Kraft, Městská knihovna Litvínov
Nominaci poslala: Mgr. Marcela Güttnerová

Bc. Roman Krymlák, Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk
Nominaci poslala: Lenka Tomíčková, Městská knihovna Hanušovice

Bc. Tomáš Pipota, Městská knihovna Dobříš
Nominaci poslala: Mgr. Lenka Hanzlíková, Městská knihovna Praha

Mgr. Michaela Sehnalová, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Nominaci poslala: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Mgr. Tereza Simandlová, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
Nominaci poslali: Mgr. Jan Kříž, místopředseda VV AKVŠ, Mgr. Pavla
Rygelová, ředitelka Ústřední knihovny VŠB - Technická univerzita Ostrava

Filip Šír, DiS., Národní muzeum, Oddělení digitalizace, nových médií a
informačních technologií
Nominaci poslala: Mgr. Helena Novotná

Mgr. Jana Vaculíková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Nominaci poslala: Ing. Daniela Divínová, ředitelka Masarykovy veřejné
knihovny Vsetín

 

Událost
  • Celostátní akce
  • Soutěž
Čas 03.10.2019
od 12:00 am do 12:00 am
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)