Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK Soutěž MARK 2017

Soutěž MARK 2017

— Kategorie: ,

Dne 5. října 2017 je při slavnostním udílení cen Knihovna roku vyhlášen také výsledek soutěže o titul MARK 2017. Ten uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Osmá a přes to první: LINDA! MARK je zralý…

Linda JansováV osmém ročníku byla jako nejlepší mezi osmi nominovanými vybrána Linda Jansová.

V roce 2007 Linda Jansová absolvovala magisterský obor Informační studia a knihovnictví na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty UK a poté tamtéž pokračovala jako doktorandka oboru Informační věda. Ve své disertační práci se zabývala tématem citování vědecké literatury prostřednictvím formátu XML. Doktorská studia úspěšně zakončila v roce 2010. Poté působila jako projektový administrátor v Akademii věd ČR a následně jako knihovnice ústřední knihovny Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V současné době pracuje v Národní knihovně ČR.

Už od dob svých studií je Linda jednou z výrazných osobností mladé generace českého knihovnictví. Stala se odbornicí na některá dílčí témata, jako je citování odborných textů, problematika evidence publikační činnosti, selekční jazyky, znalostní management, propojená data, otevřené softwary aj. Jejím hlavním odborným přínosem pro teorii i praxi je nejen nezvykle široký záběr, ale především schopnost vnímat jednotlivá témata v širším kontextu informační vědy, mít vize do budoucna a zároveň neztratit ze zřetele praktické aspekty každodenní knihovnické reality.

O tom, že informační věda a knihovnictví pro Lindu Jansovou v žádném případě nejsou jen teorií, svědčí až neuvěřitelné množství jejích odborných aktivit. Od svých studijních let působí v časopisu Ikaros, je velmi aktivní členkou SKIP, která se nejen organizuje nejrůznějších akce a projekty, ale také dlouhodobě pracuje ve výboru pražské organizace SKIP. Zároveň se účastní mnoha odborných projektů, spolupracuje jako školitelka či konzultantka se studenty i pracovníky ÚISK nebo dalším subjekty. Publikuje a překládá odborné texty, zároveň však umí přiblížit odborná témata „obyčejným“ knihovníkům např. prostřednictvím zpráv a drobných článků v oborových časopisech. Od roku 2008 se podílí na lokalizaci knihovního softwaru s otevřeným zdrojovým kódem Evergreen a na jeho implementaci v českých knihovnách.

Linda Jansová je autorkou koncepce (a také editorkou) dvou webů zprovozněných na jaře 2017. Koncepce obou webů je jedinečná díky využití taxonomií, které propojují publikovaná data a informace. Zároveň jsou tyto weby velmi dobře přístupné pro uživatele díky responzivnímu designu a dodržení zásad přístupnosti pro uživatele se specifickými potřebami.

Portál Studijní pomůcky pro knihovníky (https://studujte.nkp.cz/). Tento portál provozovaný Knihovnickým institutem NK ČR obsahuje Studijní pomůcky pro knihovníky. Ty mají usnadnit přípravu na zkoušky vztahující se k typovým pozicím v současné době velmi aktuální Národní soustavy kvalifikací. Portál obsahuje velké množství studijních zdrojů, klasifikovatelných a dohledatelných nejen podle popisných údajů nebo tématu, ale také podle typových pozic Národní soustavy kvalifikací, a znalostí a dovedností, které se k těmto pozicím vztahují. Koncepce portálu je jedinečná využitím interaktivních taxonomií, které umožňují efektivní využívání i vzájemné propojení vložených informací a zdrojů.

V  roce 2017 se Linda Jansová stala také šéfredaktorkou Bulletinu SKIP (https://bulletinskip.skipcr.cz/). Ten přináší jak nové zajímavé rubriky, a má i zcela novou tvář - nyní vychází pouze ve webové podobě s jednoduchým a příjemným vzhledem a množstvím zajímavých informací a článků, které jsou dobře strukturované a přehledné. Díky interaktivním slovníkům použitých termínů jsou články a informace navzájem propojené a umožňují interaktivní procházení a vyhledávání. Bonusem je možnost tisku, exportu do formátů PDF či EPUB nebo generování citací článků aj.

MARK 2017 PODLE POŘADÍ HODNOCENÍ

 

Jméno nominované(ho)

Skore

Pořadí

Linda JANSOVÁ

8,96

1.

Alena CHODOUNSKÁ

8,83

2.

Josef MORAVEC

8,12

3.

Barbora TVRDOŇOVÁ

8,07

4.

Jitka MÁLKOVÁ

7,97

5.

Filip ŠÍR

7,71

6.

Martina KOVÁŘOVÁ

7,62

7.

Jan ČERNÝ

7,58

8.

S využitím podkladů E.Cerniňákové za odbornou porotu MARK 2017 zpracovala J. Štěrbová

Událost
  • Celostátní akce
  • Soutěž
Čas Čtvrtek 01.09.2016 00:00 do
Sobota 15.07.2017 00:00
Jméno
Kontaktní telefon +420/221 663 333
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)