Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK Soutěž MARK 2016

Soutěž MARK 2016

— Kategorie: ,

Oceňte mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek našeho oboru!

NKP_9016u.jpgSedmý MARK je Vojtěch!

Dne 13. října 2016 byl při slavnostním udílení cen Knihovna roku vyhlášen také výsledek soutěže o titul MARK 2016. Ten uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. V sedmém ročníku byl jako nejlepší mezi nominovanými vybrán Vojtěch Vojtíšek.

Vojtěch Vojtíšek nastoupil do Městské knihovny v Praze v roce 2012 na místo projektového manažera e-knihovny. Během následujících let se však okruh jeho působnosti rozšířil na další témata, která často přesahují institucionální příslušnost k MKP směrem do národního působení. Takovým příkladem je aktivní práce v expertní skupině portálu českých knihoven Knihovny.cz, jeho významný podíl na práci v týmu zpracovávajícím měření efektivity knihoven (ROI) nebo zastupování MKP při jednání Svazu českých nakladatelů a knihkupců - i se zřetelem na širší zájmy českých knihoven.

V současné době se Vojta v rámci svých pracovních povinností věnuje zejména :

 • naplňování koncepce e-knihovny MKP, kterou zpracoval
 • přípravě redesignu webu MKP
 • vedení komise pro vnitřní granty v MKP (nástroj na podporu dobrých nápadů knihovníků a získání financí na jejich realizaci)
 • dále v roce 2015/2016
 • měl nemalý podíl na úspěšném ukončení projektu vypsaného na záchranu pražské židovské literatury (www.mlp.cz/pralit)
 • byl nepostradatelnou součástí týmu připravujícího novou strategii Městské knihovny v Praze

Knihovnická veřejnost může Vojtěcha potkávat na nejrůznějších konferencích, kde je jeho tématem většinou e-knihovna a e-publikování, nebo číst jeho příspěvky v odborných knihovnických periodicích. Široká veřejnost může jeho jméno zahlédnout v médiích, kde trpělivě vysvětluje, co to jsou e-knihy a jak se k nim legálně dostat.

Právě dlouhodobá a systematická snaha o zpřístupnění co nejširšího záběru především české literatury co nejširšímu okruhu čtenářů prostřednictvím e-knih a její aktuální úspěchy jsou hlavním důvodem vítězství v soutěži MARK 2016. Vojtěchem koncipovaná, rozvíjená a spravovaná e-knihovna čítá k dnešnímu datu 805 titulů e-knih, které každý rok zaznamenají kolem jednoho milionu stažení. Obsahové složení e-knihovny určuje ediční plán, který v sobě zahrnuje zpracovávání děl již volných (v současné době K. Poláček, v plánu je J. Hora, K. Toman nebo K. Mařík) nebo děl se zbytkovým čtenářským potenciálem (čtenářské specialitky vydávané k různým příležitostem). Nechybí ale ani licencovaná díla převážně mladých autorů nebo povídkové výbory začínajících spisovatelů a vítězů čtenářských soutěží. Velké popularity dosahují také tituly z tzv. doporučené četby skolnicetba.cz (https://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/knizky-nejen-do-skoly), které jsou využívány v mnoha českých knihovnách, školách i domácnostech jako vhodná alternativa k tištěnému vydání.

O tom, že Vojta není "jen" odborníkem na technickou stránku knihovnické práce, ale dovede se podívat na podstatu poslání knihoven, svědčí citace části rozhovoru, v níž uvádí: ".Přál bych si, aby e-knihy nejen nebyly vnímány jako hrozba, ale hlavně aby skutečně nepřinesly zánik knihám papírovým a už vůbec ne knihovnám. Myslím, že to ani není reálné, hlavně to ovšem nemá důvod. To, že se zde v knihovně současně pracuje s digitálním scannerem a lístkovým katalogem z 19. století, ukazuje dvě věci - současná univerzální knihovna má skutečně obrovský záběr a pole působnosti, ale hlavně - knihovna je kouzelným místem pro každého, kdo má rád práci s knihami.

Mgr. Jaroslava Štěrbová

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP
 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2015 do 30.7.2016.
 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  • mít trvalý pobyt na území České republiky;
  • dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2016.
 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.7.2016 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Soutěž MARK 2016

Mariánské náměstí 190

110 00 Praha 1

E-mail: skip@nkp.cz

Na později došlé nominace nebude brán zřetel.

 1. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři (.docx). Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem "Neotvírat - Cena MARK 2016" v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!
 2. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.
 3. Ocenění bude předáno na Knihovnickém happeningu 30. září 2016 ve Vsetíně. Vítěz získá bezplatný poukaz na zájezd SKIP do holandských knihoven, který se uskuteční v říjnu 2016 a další ceny od vybraných sponzorů.
 4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.
Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Úterý 01.09.2015 00:00 do
Sobota 30.07.2016 00:00
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)